OK

For international colleagues

 

Kommitten för Global hälsa , Svenska Läkaresällskapet, har för avsikt att genom kollegial samvaro och inbjudan till aktiviteter bidraga till välkomnadet av nyanlända utländska kollegor och vårdpersonal.

The committe of Global Health,Swedish Association of Medicine, aims to welcome newly arrived colleagues and health personnel from outside Sweden through various activities and collegial meetings.

Lyssna på podd!

Lyssna på podd!

Global Agenda om mål 3

Tobias Alfvén, ordförande i SLS Kommitté för global hälsa medverkar. Ingen ska behöva dö på grund av något som går att förebygga.