OK

Forskning


Global hälsa-forskning är erkänt svårt att definiera, och på de flesta institutioner saknas en tydlig hemvist för alla de ofta väldigt olika forskargrupper, projekt och miljöer som ryms under samlingsnamnet global hälsa. Vi har därför här försökt samla relevanta länkar till respektive universitet, men alla synpunkter och kompletteringar är varmt välkomna!

Umeå
Global hälsa >>
Epidemiologi och global hälsa >>

Göteborg
Forskning >>
 
Lund
Socialmedicin och global hälsa

Linköping
Forskning >>

Örebro
Global hälsa och hälsoekonomi >>
Public Health Economics and Research - for Practice, Policy and Politics (PHEAR-3P) >>

KI
The Centre for Global Health >>
Global Health, HIV and SRHR >>
Research at PHS >>
Global Health: Health Systems and Policy >>
Global Health Interventions and Evaluation >>
ISAC - Injuries' Social Aetiology and Consequences >>
Centre for Research on Health Care in Disasters >>
 
Uppsala
Institutionen för kvinnors och barns hälsa >>

Finansiering

Minor Field Studies >>

Vetenskapsrådet
Projektbidrag inom utvecklingsforskning (tidigare U-forsk) >>

Sida
Stöd till forskning >>


Lyssna på podd!

Lyssna på podd!

Global Agenda om mål 3

Tobias Alfvén, ordförande i SLS Kommitté för global hälsa medverkar. Ingen ska behöva dö på grund av något som går att förebygga.