OK

16 mars 2016 Inspirationsdagen

Svenska Läkaresällskapets IT-kommitté arrangerar

Inspirationsdag den 16 mars 2016 kl. 9-16


Tid och plats:
onsdagen den 16 mars 2016 kl. 9-16 i Klubbrummet, vån 3, Läkaresällskapets hus på Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm

Målgrupp: SLS sektioners IT-ansvariga, IT-samordnare m.fl

Program

Moderator: Göran Petersson, IT-kommittén

09.20 Inledning. Göran Petersson ppt >>

09.30 Regeringens eHälsoarbete: hur ser nya strategin ut och hur blir handlingsplanen? ppt >>
Agneta Karlsson, statssekreterare, Socialdepartementet 

Läs Regeringens och SKLs: Vision e-hälsa 2015 >>

Den framtida patienten
10.00 3R Framtidens vårdinformationsmiljö. ppt >>
Pia Venäläinen, Stockholms läns landsting

10.30 Fruktpaus

Moderator: Susanne Bergenbrant-Glas, IT-kommittén
10.45 Anamnes via nätet och journal på distans.
Lovisa Jäderlund Hagstedt, distriktsläkare, Norrtälje

11.15 Paneldebatt om Journal via nätet
Deltagare Björn Hansell,ledamot i Läkarförbundets expertråd för läkemedel, IT och medicinsk teknik även ST-läkare i Arvika, Anne Björk allmänläkare Uppsala, ppt >> Martin Wohlin, Uppsala universitet Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Gunnar Moustgaard, Medicinsk rådgivare, Läkemedelsansvarig läkare, Division Psykiatri, Skånevård ppt >>

11.45 Diskussion

12.00 Lunch

Moderator: Mattias Agestam, IT-kommittén
Kvalitet och struktur
13.00 Appar: hur kan de kvalitetsäkras?
Mats Artursson, Avd för medicinteknik, Läkemedelsverket ppt >>

13.30 Evidensbaserat förhållningssätt till internetförmedlad behandling. Cecilia Svanborg, psykiater, SLL ppt >>

14.00 Kaffe

Moderator: Johanna Berg, IT-kommittén
14.30 Synkronisering av riktlinjer, dokumentation, kvalitetsregister och informationsstruktur. Staffan Winter, Nationella Programmet för Datainsamling och Mattias Agestam, SLL ppt >>

15.15 Journalbaserat beslutsstöd – vetenskaplig utvärdering av kliniskt verktyg. Lars O Karlsson, kardiologkliniken, Linköping
ppt >>

15.45 Sammanfattning

16.00 Avslutning

________________

SLS IT-kommitté är ett rådgivande stöd till nämnden när det gäller IT-lösningar för en god vård. Kommittén utgör en kontaktyta gentemot SLS sektioner och företräder Sällskapet i IT-frågor vid kontakterna med myndigheter och organisationer.
Mer om SLS IT-kommitté >>