OK

22/4 IT-kommitténs Inspirationsdag


IT-kommittén har inrättats av SLS för att vara rådgivande till nämnden avseende IT-lösningar i hälso- och sjukvården. IT-stödet har blivit en viktig förutsättning för god vård. Samtidigt fungerar många IT-lösningar inte optimalt och är inte utformade tillsammans med användarna. IT-kommittén ordnar, för tredje året i rad, en inspirationsdag om IT-lösningar inom hälso och sjukvården.

Tid och plats
Måndagen den 22 april 2013 kl. 9-16.30 (lunch kl. 12.30-13.30),
Svenska Läkaresällskapet, Föreläsningssalen, vån 1, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm

Målgrupp
Svenska Läkaresällskapets sektioners IT-kontakter (max två personer från varje sektion), Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, SKL/CeHis, Styrgruppen för IT och läkemedel, Sveriges läkarförbund RLIM, Nätverket för läkemedelsinformation, LIF, Inera m.fl

Preliminärt program:

9-9.15 Välkommen. Inledning.
Filippa Nyberg, VD SLS och Göran Petersson, ordf i SLS IT-kommitté

9.15-10.30 En bättre vård genom en bättre dokumentation?
Moderator: Nils Schönström

Kvaliteten och säkerheten i vården är beroende av en ändamålsenlig dokumentation av vårdprocessen. Samtidigt får inte dokumentationen ta för stora resurser i anspråk.
Kan en Nationell informationsstruktur och ett Nationellt fackspråk hjälpa oss att tillgodose dessa krav samtidigt som vi kan följa upp resultaten i vården och få ett bättre underlag för klinisk forskning?

 • En strukturerad information i praktiken, blir det bättre och enklare?
  Erfarenheter från Örebro. Carina Zetterberg, Socialstyrelsen

 • Hur kan en tillämpning av den Nationella informationsstrukturen ge oss en bättre vård?
  Karl-Henrik Lundell, expert standardisering

 • Att samordna och leda arbetet med en gemensam informationsstruktur. Ett nytt och viktigt uppdrag för Socialstyrelsen. Lars Erik Holm, GD Socialstyrelsen

11-12.30 Hur kan IT underlätta läkemedelsanvändningen i framtiden?
Vad kan vi lära oss av PASCAL implementeringen?
Moderator: Susanne Bergenbrant Glas

 • Nationella läkemedelsstrategin och Centrum för bättre läkemedelsanvändning (CBL)s roll.   
  Madeleine Wallding, Läkemedelsverket, CBL

 • LV:s utredning om generisk förskrivning 
  Erica Hagblom, Läkemedelsverket

 • Vad kommer efter Pascal? I pipeline                                      
  Helena Palm, CeHis

 • Hur gör vi i framtiden när vi inför nya system?    
  Paneldiskussion

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.40 Hur kan IT underlätta patientmakt och läkekonst?

En förskjutning har skett från patientinflytande till patientmakt. På vilket sätt ger detta en bättre hälso- och sjukvård för patienten? Hur kan IT samtidigt underlätta patientmakt och läkekonst? Innebär mer information automatiskt bättre hälsa för individen? Etiska aspekter på detta behöver diskuteras.
Moderator: Anne Björk

 • Patientmaktutredningen. Petra Zetterberg Ferngren, huvudsekreterare i utredningen

 • Vilka etiska aspekter finns på Patientmaktutredningen?
  Niels Lynöe, KI

14.30-15.30 Cafe-bords diskussioner

15.30-16.30 Redovisning, diskussion, sammanfattning
Moderator: Göran Petersson
 

Program pdf >>