OK

23/4 IT-kommitténs inspirationsdag


Presentationer och program från SLS IT-kommittés Inspirationsdag den 23/4 2012

Program & presentationer (pdf)

09.00 Kaffe
09.30-10.30

Hur läkemedelsförskrivningen påverkas av generika
Moderator: Ylva Böttiger

Vad innebär generikareformen? Lena Ring, Läkemedelsverket

SILs innehåll och tjänster Michael Öberg, Inera 

Förskrivarens syn på generisk förskrivning. Synnöve Lindemalm

11.00-12.00

Pascal – nuläget och erfarenheter av starten
Moderator: Susanne Bergenbrant Glas

Utformning och intention med Pascal.
Marie Eliasson, Inera


Läkarens syn. Mikael Lundborg, Läkemedelskommittéerna

Kliniska farmakologens syn. Ylva Böttiger

12-13

Lunch

13-14.20

Framtidens läkarroll
Moderator: Kristian Axelsson

Nya krav, nya möjligheter - Exemplet Duodecim
Timo Haikonen, Finska Läkaresällskapet

Förändrad arbetssituation, förändrad arbetsroll. Emma Spak, SYLF

Hur kan nya arbetssätt förbättra? Per Pohjanen

14.20-14.40

Kaffe

14.40-16.00

Framtidens nätverk med patienten
Moderator: Nils Schönström

Morgondagens hälsokonsument (Opinion Hälsa). Mats Olsson, Kairos future

Sustains - Journal på nätet. Benny Eklund

Journal på nätet - arbetsmiljösynpunkter.
Anna Rask-Andersen

Gemensam informationsstruktur. Karl-Henrik Lundell

Möjliga vägar till framtiden. Gösta Enberg, SFMI

16.00-16.30

Slutdiskussion
Moderator: Göran Petersson
Vilka frågor ska vi ta med till Medicinska riksstämman 2012 / Almedalsveckan?