OK

26/3 IT Inspirationsdag


Inbjudan till sektionernas IT-ansvariga, IT-samordnare m.fl.
IT-intresserade inom sektionen att delta i IT-kommitténs Inspirationsdag.


Tid: Torsdagen den 26 mars 2015 kl. 9 - 16

Plats: Klubbrummet, SLS hus, Klara Östra Kyrkogata 10

Arrangör: Svenska Läkaresällskapets IT-kommitté


Program

9.00 Välkomna! Filippa Nyberg, VD, Svenska Läkaresällskapet

Reflektioner från hearingen på Medicinska Riksstämman 2014, "eLäkekonst - går det att förena empati och high tech?" *) Göran Petersson, SLS IT-kommitté ppt>>

9.15 eHälsan dåtid och framtid – trender och reflektioner. 
Nils Schönström, f.d. CeHis arkitekturledning ppt>>

9.35 IT-katastrofer kan undvikas med utbildning, uppföljning och mindre dokumentation. Gunilla Hult Backlund, GD IVO ppt>>

9.55 Diskussion

10.05 Kaffe 

Block 1: Primärvården i täten för vårdens digitalisering?

Moderator: Anne Björk, distriktsläkare, SLS IT-kommitté 

10.20 Presentation SFAMs IT-råd. Anne Björk

10.30 Förena struktur och funktionalitet går. 
Eva Pilsäter Faxner, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) ppt>>

10.50 Exempel på lösning av kliniska problemställningar i primärvården:www.remittera.nu och Munin. Martin Fredriksson, distriktsläkare, SFAMs IT-råd ppt>>

11.10 Diskussion 

11.20 Bensträckare 

11.25 Patientcentrerad journal. Ingrid Eckerman, SFAM ppt>>

11.50 Nationella intygstjänster. Rikard Lövström, Linköpings Universitet

12.15 Diskussion 

12.20 Lunch 
  
Block 2: Dokumentation, register och kommunikation - goda exempel.

Moderator: Mattias Agestam, psykiater, SLSO och SLS IT-kommitté

13.10 Strukturerad information underlättar användningen av kvalitetsregister.
Åke Nilsson, Nationella programmet för datainsamling (NPDi)

13.30 Strukturerad standardjournal för ECT. Mattias Agestam, psykiater, SLSO ppt>>

13.50 Diskussion

14.00 Förbättrad vårddokumentation med 3R. Helén Seeman Lodding, Göteborg ppt>>

14.20 Diskussion

14.30 Kaffe

14.50 Surfplattor gör omsorgen säkrare.
Malin Alenius, chefapotekare TioHundra AB  och Ulrika Kjellberg, VD Appva ppt>>

15.10 Diskussion 

15.20 Journalinteraktion via surfplatta. Gabor Revay, SLSO ppt>>

15.45 Sammanfattning. Göran Petersson 

16.00 Avslutning 

Mer information: annie.melin@sls.se

*) Medicinska Riksstämman 2014
eLäkekonst - går det att förena empati och high tech?

Torsdagen den 4 december 2014 kl. 10.30-12

Hearing där berörda myndigheter och organisationer frågas ut om vidtagna och föreslagna åtgärder inom IT-området för att främja sunda vårdIT-lösningar, som gagnar både patienter och professionen.

Medverkande
Göran Petersson
, moderator, eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet, Kalmar
Lars-Erik Holm, Generaldirektör, Socialstyrelsen
Torsten Håkansta, Generaldirektör, eHälsomyndigheten
Anna Léfèvre-Skjöldebrand, VD, Swedish MedTech
Anne Carlsson, ordförande, Reumatikerförbundet
Nina Rehnqvist, Ordförande, SBU
Karin Båtelson, Klinisk neurofysiologi, SU, Göteborg
Hans Karlsson, Direktör, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, SKL
Kristina Söderlind-Rutberg, Anestesi, Linköpings Universitetssjukhus och SLS etikdelegation
Henrik Moberg, Kansliråd, Socialdepartementet