OK

28/4 Hur ska vi utöva eLäkekonst?


IT-kommitténs inspirationsdag måndagen den 28 april 2014 kl. 9-16.30
i Svenska Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm.

Program & presentationer (ppt)

Läs Ingrid Eckermans referat från Inspirationsdagen!

Samverkan, effektivitet och register

9:00    Inledning. Filippa Nyberg, VD, SLS
          Göran Petersson, ordförande SLS IT-kommitté

9:10    Vad är eHälsomyndighetens roll?
          Torsten Håkansta, GD, Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur

9:40     Är tiden ur led? Johanna Berg, SLS Kandidatförening och IT-kommittén

9:50     Ur led är tiden. Vad behöver effektiviseras inom vårdens IT? 
           Jesper Olsson, Vårdanalys Läs rapporten >>
       
10:15    Kaffe  
 
10:40    NPDI, nationella programmet för datainsamling. Staffan Winter, SKL

11:00    Diskussion   

11:10    En allmänläkares syn på IT-stöd. Anne Björk, SLS IT-kommitté

11:25    Läkare samarbetar på nätet. Magnus Ängslycke, SFAM

11:40    Diskussion   

12:00    Lunch    
    

Informationssystem, etik och ansvar

13:00    Statens haverikommissions utredning av ett dödsfall på intensiven.
            Etikfråga? Ansvarsfråga? Verksamhetsfråga? 
            Björn-Erik Erlandsson, KTH, SLS sektion för medicinsk teknik

13:10    Etiska aspekter på eLäkekonst. Kristina Söderlind, SLS Etikdelegation

13:40    Vad innebär Läkemedelsverkets tillsyn av informationssystem?
            Alf Öhman, Läkemedelsverket 
 
14:10    Internetpsykiatri – ePsykiatri 24/7? Nils Lindefors, prof, KI, SLL    
 
14:45    Cafébordsdiskussion    
   
15:45    Redovisning, diskussion. Nils Schönström, SLS IT-kommitté  
    
16:25    Sammanfattning. Göran Petersson
  
16:30    Avslutning 

IT ingår allt mer i all medicinsk verksamhet men fungerar inte alltid så väl som man kunde förvänta, om man jämför med IT-lösningar inom andra områden. Andelen Lex Maria-fall som beror på IT-fel är i ökande. Frustrationen inom professionen avseende tröga IT-system och dålig användbarhet är stor. IT:s potential utnyttjas inte för att skapa användarvänlig kommunikation med kvalitetsregister. Bristande struktur försvårar användning av data ur patientjournaler för forskning och verksamhetsutveckling. Nya nationella IT-lösningar som t.ex. Pascal införs utan tillräcklig testning. Patientens tillgång till sin journal respektive registrerade uppgifter i olika register väcker etiska frågor. Effektiv IT-användning innebär upplevd nytta med IT som stöd för läkekonsten.      

Mer info annie.melin@sls.se