OK

Kommittén för medicinsk kvalitet


Kommittén för Medicinsk Kvalitet bildades 2011 av Läkaresällskapet.
Syftet är att på ett grundligare sätt än tidigare bereda frågor som rör kvalitet och kvalitetsregister. De flesta kvalitetsregister har idag sin bas i Läkaresällskapets sektioner.

Kommittén har som mål att stimulera till att kvalitetsregistren tas bättre tillvara och att resultaten i större utsträckning används och kommer patienterna, men också klinikerna, till godo i det praktiska förändringsarbetet.

Ordförande Ulf Haglund- Akademiska sjukhuset Uppsala
ulf.haglund@surgsci.uu.se

Övriga ledamöter:
Pär Nordin, Östersunds sjukhus
Li Felländer-Tsai, Karolinska Universitetssjukhuset
Sofia Gudbjörnsdottir, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Nina Nelson, Linköpings Universitetssjukhus

 SLS genomför en utredning av de nationella kvalitetsregistrens grad av anknytning till sektionerna
SLS har efter överenskommelse med Kansliet för de Nationella Kvalitetsregistren åtagit sig uppdraget att under våren 2014 genomföra en kartläggning av samarbete och anknytning mellan SLS sektioner och de nationella kvalitetsregistren. Ulf Haglund, ordförande i SLS kommitté för medicinsk kvalitet har fått uppdraget att utreda denna fråga. Läs mer >>

Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2015
     Forum för medicinsk kvalitet och ständigt förbättringsarbete
     Tid & plats: 20-21 januari 2015 i Jönköping

Vill du hålla dig uppdaterad om när abstraktförfrågan går ut,
när anmälan öppnar och hur programmet utvecklas kan du fylla i
din adress på konferensens webbplats >>


Forskningskonferens 2014
    Den 21 maj 2014 är det konferens för dig som forskar på kvalitetsregisterdata.
Tid: 21 maj 2014 kl. 9.00-16.00
Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda
Avgift: 500 kr (ex moms) Program & anmälan >>