OK

Kommittén för prevention

Syftet är att verka för att arbetet med levnadsvanor, primär och sekundär
prevention av kroniska sjukdomar och folkhälsa utvecklas inom hälso- och
sjukvården och i samhället.

Kommitténs ordförande är Lars Jerdén, allmänläkare

Kommitténs ledamöter

Mål & Syfte

---------------------------------------------------------------------------

Preventionsdagar på SLS

Nästa Preventionsdag på SLS hålls den 28/11 2016: om alkoholens risker och hur vi förebygger dem - program och mer info kommer

2/2 Prevention

2/2 Prevention

- State of the art 2016

Boka in "Prevention - State of the art 2016" En insprirerande dag med tema prevention, övervikt och fetma.