OK

Kommittén för säker vård

Kommittén för säker vård bildades 2011 av Svenska Läkaresällskapet.
Syftet är att driva och arbeta övergripande med frågor som rör kvalitet och säkerhet i vården. Tillsammans med sektionerna vill kommittén arbeta med olika aktiviteter som kan höja medvetenheten och kunskapen om patientsäkerhetsfrågor.
Kommittén utgör även en resurs för expertkunskap i kontakten med departement, myndigheter och andra aktörer.

Ordförande Hans Rutberg,
tidigare adj professor, Medicinska fakulteten, Linköpings universitet
hans.rutberg@telia.com

Övriga ledamöter:
Rita Fernholm, Boo Vårdcentral
Charlotta Grunewald, Karolinska universitetssjukhuset
Pelle Gustafson, LÖF - Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag
Karin Pukk Härenstam, Karolinska universitetssjukhuset
Ullakarin Nyberg, Norra Stockholms psykiatri
Urban Nylén, Socialstyrelsen

Kommitténs syfte >>

Kommitténs arbete >>

Aktuellt >>

SLS patientsäkerhetsdagar >>

Presentation av Hans Rutberg, SLS Aktuellt nr 2012 >>

----------------------------------------------------------------------------------

Patientsäkerhet

Patientsäkerhet

Information & kunskapsstöd

Ny webbplats som klargör vem som får göra vad i vården.