OK

Kommitténs arbete

 

2016–2017

  • Publicera och sprida dokumentet om kärnkompetensen säker vård
  • Arrangera chefläkarutbildning och chefläkardag
  • Fortsätta dialogerna med Socialstyrelsen och IVO om lex Maria frågor
  • Delta i planering av den nationella patientsäkerhetskonferensen i sept. 2016
  • Delta i debatt och olika aktiviteter inom patientsäkerhetsområdet

--------------------------------------------------------------------------------------------

Verksamhetsberättelser
2015
2014

Patientsäkerhet

Patientsäkerhet

Information & kunskapsstöd

Ny webbplats som klargör vem som får göra vad i vården.