OK

SLS Patientsäkerhetsdagar

 

24/4 2015 Patientsäkerhetsdag på SLS

SYSTEM OCH INDIVIDSYN – GÅR DE ATT FÖRENA?
Hur går vi vidare för att förändra systemet?
 

Klicka här för att se PP-bilderna

Utgångspunkten för ämnet är att patientsäkerhetslagen ska identifiera systemfel i vården. Det individuella yrkesansvaret för hälso- och sjukvårdspersonal finns dock kvar. Finns det en motsättning mellan systemsyn och personligt ansvar?

Föreläsare: Gunilla Hulth Backlund, Generaldirektör, Inspektionen för vård och omsorg (IVO); Marion Lindh, Överläkare och kvalitets- och patientsäkerhetssakkunnig, SLL; Melvin Samson, Sjukhusdirektör, Karolinska universitetssjukhuset; Hans Rutberg, Professor, Hälsouniversitetet Linköping
och Thomas Lindén, Chefläkare, Sveriges läkarförbunds Chefsförening

--------------------------------------------------------------------------------------

27/9 2013 Patientsäkerhetsdag på SLS

PATIENTENS SÄKERHET, VÅRT ANSVAR: Den mänskliga faktorn och ledarskapets betydelse för säker vård – lär vi oss av våra misstag?

Föreläsningarna kommer att belysa organisatoriskt lärande samt svårigheten att implementera åtgärder som vi vet minskar antalet skador. Den övergripande nivåns-och  mikrosystemets betydelse kommer att belysas.

Föreläsare: Professor Per Erik Ellström, Linköpings Universitet. Professor Lars Wallin, Högskolan Dalarna. Doktorand Ann-Charlott Norman, Linnéuniversitetet Växjö. Professor Hans Rutberg, Hälsouniversitetet Linköping.

---------------------------------------------------------------------------------

25/4 2012 Patientsäkerhetsdag på SLS

PATIENTENS SÄKERHET – VÅRT ANSVAR: Nollvisionen i trafiken – likheter och olikheter med sjukvården

Föreläsare: Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör vid Vägverket, Anders Eugenson, säkerhetsexpert på Volvo Personvagnar, Margareta Lützhöft, docent vid Chalmers Tekniska Högskola och Anders Hallberg, forskningschef i Landstinget Värmland. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Patientsäkerhet

Patientsäkerhet

Information & kunskapsstöd

Ny webbplats som klargör vem som får göra vad i vården.