OK

Kommittén för medicinsk språkvård

Språkkommittén vill genom språkrådgivning och annat språkvårdande arbete bidra till ett exakt och enhetligt medicinskt fackspråk. Dessutom verkar kommittén för att det språk som används till patienter och anhöriga ska vara klart och begripligt för dem.

Ledamöter 
Magnus Fogelberg, ordförande
magnus.fogelberg@fogare.eu

Tove Gunnarsson, sektionsrepresentant för psykiatri
tove.gunnarsson@sll.se

Monica von Heijne, sektionsrepresentant för rehabiliteringsmedicin
monica.vonheijne@ds.se

Åsa Holmér, Terminologicentrum, TNC
asa.holmer@tnc.se

Maria Kvist, klinisk immunologi och transfusionsmedicin
forskare inom medicinsk informatik, Inst. för data- och systemvetenskap
Stockholms universitet
maria.kvist@karolinska.se

Ola Karlsson, Språkrådet
ola.karlsson@sprakradet.se

Tom Pettersson, Finska Läkaresällskapet
tom.pettersson@hus.fi

Carl Strömbäck, Socialstyrelsen
carl.stromback@socialstyrelsen.se

 

Kontaktperson på Läkaresällskapets kansli
annie.melin@sls.se

______________________________________

Bengt I Lindskogs språkpris, som delas ut vartannat år, går i år till Professor Magne Nylenna, Oslo.

Läkaresällskapet har utsett Magne Nylenna, professor i samfunnsmedisin, Kunskapssentret vid Universitetet i Oslo, till mottagare av Bengt I Lindskogs språkpris, 30 000 kronor, 2015.

 – Stort tack för utmärkelsen, jag känner mig mycket hedrad, säger pristagaren. Av och till känner man att medicinskt språkarbete är för specialintresserade och att någon utanför Norge sett mitt engagemang för detta är både överraskande och glädjande.  

Priset belönar medicinsk språkvård och Magne Nylenna får priset för sina stora språkliga insatser för norskt och nordiskt medicinskt fackspråk i egenskap av mångårig redaktör för facklig tidskrift och som författare av medicinska lexikon.

Priset delades ut vid Svenska Läkaresällskapets Årshögtid tisdagen den 17 november 2015. 

Mer information
Bengt Lindskog, prisets instiftare
probelig@gmail.com, 040-46 49 50


Tidigare års språkpristagare >>

Språkfrågedatabasen

 

Har du språkfrågor med medicinsk anknytning?

Välkommen att söka i språkkommitténs databas

Mer information:
SLS Kansli

Utarbetad av TNC,
Läkartidningen,
Socialstyrelsen och
SLS språkkommitté

Hotad språkvård

Hotad språkvård

- hotar även medicinsk säkerhet

Regeringen planerar att dra in anslaget till Terminologicentrum 2016. Språkkommittén står bakom en debattartikel i Läkartidiningen.