OK

Levnadsvaneprojektet 2015-2016

Var med och engagera dig!

Stark för kirurgi, stark för livet

Hälsosamma levnadsvanor vid psykisk ohälsa

Hälsosamma levnadsvanor hos barn och ungdomar

Modell för levnadsvanesamarbete inom reumatologi

Prevention och Hälsa från Riksstämman 2015

-------------------------------------------------------------------------

Projektet har under 2015 genomfört/tagit initiativ till

Inom delprojektet Reumatologi
* Workshop: "Levnadsvanor inom Reumatologi", den 24-25 november  
* SRQ-anknutna kliniker: enkät till verksamhetschefer
* Omvärldsspaning: prevention på sjukhus, vårdcentral, hälsomottagningar, livsstilsmottagningar

Inom delprojektet Stark för kirurgi - stark för livet
* Enkät till verksamhetschefer inom området
* Workshop på Medicinska riksstämman 
* Artikel om rökfri operation i Ortopediskt magasin nr 3/15 och SLS Aktuellt nr 4/15
* Granskning av kvalitetsregister

Inom delprojektet Psykisk ohälsa
* Workshop på Medicinska riksstämman 
* Manual för vikten av levnadsvanesamtal vid psykisk ohälsa
* Referensgrupp med psykiater och allmänläkare
* Etablerat kontakt med vårdcentraler i pilotprojekt

Inom delprojektet Fysisk aktivitet för barn och ungdomar
* Kartläggning av problem inom området
* FAR för barn
* Arbetsgrupp för implementering av råden   

Hälsotorget på Medicinska riksstämman
* genomfördes med flera utställare och seminarier den 3-4 december

Professionsövergripande webbsamarbete
* www.sls.se/levnadsvanor

Övriga aktiviteteter
* Projektledarens krönikor i SLS Aktuellt nr 3 och 4
* Pressmeddelanden: IOGTs senaste rapport och Stark för kirurgi
* Deltagande i Socialstyrelsens regionala konferenser och seminarium om styrning för sjukdomsförebyggande metoder

 

28/11 Preventionsdag

28/11 Preventionsdag

Alkoholen & riskpanoramat

En spännande dag där vi tittar på alkoholen ur många aspekter och sammanfattar det aktuella forskningsläget.