OK

Aktiva sektioner

I projektet Läkares samtal om levnadsvanor har elva sektioner kommit igång med att sprida riklinjerna. En lång rad utbildningstillfällen har genomförts som under 2012 nådde ca femtusen deltagare, varav ca hälften läkare.

Vi tror också att projektet kan bidra till ett kraftigt förstärkt teamsamarbete kring levnadsvanor. Samarbetet på riksplanet mellan olika professioner kring levnadsvanearbetet har utvecklats mycket positivt. Vi räknar med att det kommer att utvecklas ytterligare, och inte minst påverka teamsamarbetet på lokal nivå.

Ett flertal sektioner är aktiva inom projektet, se förteckning till vänster .

Kommande möten för sektionsansvariga
13-14 november 2014 i Stockholm

28/11 Preventionsdag

28/11 Preventionsdag

Alkoholen & riskpanoramat

En spännande dag där vi tittar på alkoholen ur många aspekter och sammanfattar det aktuella forskningsläget.