OK

Inspiration & Utbildning


Projektet har under 2015 genomfört/tagit initiativ till

Inom delprojektet Reumatologi
* Workshop: "Levnadsvanor inom Reumatologi", den 24-25 november  
* SRQ-anknutna kliniker: enkät till verksamhetschefer
* Omvärldsspaning: prevention på sjukhus, vårdcentral, hälsomottagningar, livsstilsmottagningar

Inom delprojektet Stark för kirurgi - stark för livet
* Enkät till verksamhetschefer inom området
* Workshop på Medicinska riksstämman 
* Artikel om rökfri operation i Ortopediskt magasin nr 3/15 och SLS Aktuellt nr 4/15
* Granskning av kvalitetsregister

Inom delprojektet Psykisk ohälsa
* Workshop på Medicinska riksstämman 
* Manual för vikten av levnadsvanesamtal vid psykisk ohälsa
* Referensgrupp med psykiater och allmänläkare
* Etablerat kontakt med vårdcentraler i pilotprojekt

Inom delprojektet Fysisk aktivitet för barn och ungdomar
* Kartläggning av problem inom området
* FAR för barn
* Arbetsgrupp för implementering av råden   

Hälsotorget på Medicinska riksstämman
* genomfördes med flera utställare och seminarier den 3-4 december

Professionsövergripande webbsamarbete
* www.sls.se/levnadsvanor

Övriga aktiviteteter
* Projektledarens krönikor i SLS Aktuellt nr 3 och 4
* Pressmeddelanden: IOGTs senaste rapport och Stark för kirurgi
* Deltagande i Socialstyrelsens regionala konferenser och seminarium om styrning för sjukdomsförebyggande metoder

 

Se webbsändning

Se webbsändning

Om levnadsvanor

Heldagsseminarium som arrangerades i februari 2013