OK

Broschyrer & Böcker


Informationsfolder Läkares samtal om levnadsvanor >>

HFS-broschyr "Testa dina levnadsvanor" med våra loggor >>

Svensk förening för Allmänmedicin har gjort en broschyr om levnadsvanor >>

Samtal om levnadsvanor gör skillnad vid Gastroenterologiska sjukdomar >>

Läkarhandledning i rökavvänjning inom Arbets- och miljömedicin och företagshälsovård. Broschyr som en liten instruktionsskrift. Den kan laddas ner här elektroniskt eller beställas i pappersformat genom stig.toften@gmail.com

Handledning i Samtal om matvanor; för läkare, företagssköterskor m fl inom Arbets- och miljömedicin och företagshälsovård. Innehåller den senaste vetenskapen om kost och förslag på effektiva arbetssätt. Den kan laddas ner elektroniskt eller beställas som praktisk broschyr genom Stig Norberg.

Samtal om alkohol - Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin >> 

För dig som är beroendemedicinare >>

Levnadsvaneprojektet inom Svensk Reumatologisk Förening >>

Tobaksprevention Reumatologi >> 

Ortopedernas häfte "Färre komplikationer med rökfria operationer" >>

SLS informationsfolder

Ny broschyr är också på ingång från Reumatologi.

Se webbsändning

Se webbsändning

Om levnadsvanor

Heldagsseminarium som arrangerades i februari 2013