OK

Filmer


Inspirationsfilmer för arbetsterapeuter

--------------------------------------------------------------------------------------

Levnadsvanedagen 4 februari 2014: Från vision till verkstad

Levnadsvanedagen 6 februari 2013: Levnadsvanor - Vad nytt under solen?

Levnadsvanedagen 8 februari 2012: Levnadsvanor och läkarrollen

Ortopeddagen 2013 >>
Varför skall ortopeder intressera sig för sina patienters levnadsvanor, är det inte primärvårdens ansvar? 

Kliniska riktlinjer - Läkares samtal om levnadsvanor samt att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk störning, och hur vi gjorde i Nyköping. >>
Yvonne Lowert Arbetar som Psykosläkare i Nyköping samt har en deltidstjänst i projektet "Läkares samtal om levnadsvanor" som utgår från socialstyrelsens riktlinjer.
Pia-Marie Abrahamson Arbetar som sjuksköterska på Psykosenheten i Nyköping. Arbetar med levnadsvanor och hälsokontroller på patienter med psykos för att förbättra livskvalitet och även för att förlänga livet för dem.
Yvonne Lowert leder symposiet.

Föreläsningsturne på landets största beroendekliniker >>
Under vår regionala föreläsningsturne på landets största beroendekliniker i höstas så spelade vi in föreläsningar om respektive levnadsvana av Sven Andreasson och Sven Wåhlin (alkohol), Hans Gilljam (rökning) och Mai-Lis Hellenius och Matthias Lidin (kost och fysisk aktivitet). Dessa ligger tillgängliga för alla på Youtube både i sin helhet, men också nedklippta till 12-16 minuters sammanfattningar så att man kan se sammanfattningar om alla fyra levnadsvanor under ett 1-timmasmöte. Använd och sprid om ni vill! Sök på Youtube eller följ länken ovan.  

Se webbsändning

Se webbsändning

Om levnadsvanor

Heldagsseminarium som arrangerades i februari 2013