OK

Utbildare och Experter

 

Utbildningsresurser
Astri Brandell Eklund
076-110 04 87

Åsa Wetterqvist
asa.wetterqvist@folkhalsomyndigheten.se
076-821 35 30

Länkar till samarbetspartners
Arbetsterapeuterna

Dietisterna

Fysioterapeuterna

Livsmedelsverket

Socialstyrelsen

Stockholms läns landsting

 

Se webbsändning

Se webbsändning

Om levnadsvanor

Heldagsseminarium som arrangerades i februari 2013