OK

Kontakta oss


Projektledare
Anna Kiessling
anna.kiessling@ki.se

Kontaktpersoner SLS kansli
Lilian Lindberg (projektkoordinator)
lilian.lindberg@sls.se
0733-765 300

Agneta Davidsson Ohlson (kommunikatör/webb)
agneta.ohlson@sls.se
08-440 88 75

28/11 Preventionsdag

28/11 Preventionsdag

Alkoholen & riskpanoramat

En spännande dag där vi tittar på alkoholen ur många aspekter och sammanfattar det aktuella forskningsläget.