OK

Facebook, Twitter och Youtube

 

Interagera med oss i sociala media! Gilla, dela och kom med förslag på inlägg som vi kan sprida!

Facebook
Gilla och kommentera så mycket som möjligt så att vårt budskap sprids. Levnadsvaneprojektet på Facebook.

Twitter
Följ oss på Twitter! Sök på Levnadsvaneprojektet så hittar du oss! Retweeta och tvittra på #levnadsvanor.

Youtube
Nu har Levnadsvaneprojektet också ett eget konto på Youtube.

Trailer >>28/11 Preventionsdag

28/11 Preventionsdag

Alkoholen & riskpanoramat

En spännande dag där vi tittar på alkoholen ur många aspekter och sammanfattar det aktuella forskningsläget.