OK

Fokusområden


Enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga 80 procent av all krans-kärlssjukdom och stroke, och 30 procent av all cancer. Hälsosamma levnadsvanor kan också förebygga eller fördröja utvecklingen av typ  2–diabetes.

Den som inte röker, äter hälsosamt, är måttligt fysiskt aktiv och har en måttlig konsumtion av alkohol lever i genomsnitt 14 år längre än den som har ohälsosamma levnadsvanor. De fyra ovan nämnda levnadsvanorna är också de vanor som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige.

Icke smittsamma sjukdomar, även kallade livsstilssjukdomar, är sjukdomar som inte överförs mellan människor och som i sig inte är en infektion. Hit räknas exempelvis hjärtsjukdomar, cancer, KOL, astma och diabetes. Av 52 miljoner dödsfall över hela världen 2010, var 35 miljoner – 66 procent – på grund av icke smittsamma sjukdomar. (WHO)

Rekommenderade åtgärder enligt riktlinjerna>>

Läs mer om tobak >>

Läs mer om riskbruk av alkohol >>

Läs mer om fysisk aktivitet >>

Läs mer om matvanor >>

HFS (Nätverket hälsofrämjande sjukvård) tillhandahåller broschyrer om levnadsvanorna riktade till patienter.

Ladda ned broschyren här >>

Varje landsting är också fria att trycka upp dem med sin egen logga som tillägg.
Råden följer de nationella riktlinjerna om sjukdomsförebyggande metoder och bygger på de indikatorer som tagits fram.


Källor:

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer >>

AMPHORA-projektet >> 

WHO >>

WHO tobaksfakta >>

The Global Burden of Disease Study 2010, The Lancet >>


28/11 Preventionsdag

28/11 Preventionsdag

Alkoholen & riskpanoramat

En spännande dag där vi tittar på alkoholen ur många aspekter och sammanfattar det aktuella forskningsläget.