OK

Prevention - State of the art 2016

Hur kan hälso- och sjukvården och samhället förebygga övervikt & fetma?


Välkommen till en dag som sammanfattar var forskningen står.
Den 2 februari 2016, Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

Läs mer i programmet!

Program

Moderator förmiddag: Claude Marcus, barnläkare, Stockholm
09:00 Kaffe
09:30 Inledning Kerstin Nilsson, SLS ordförande, gynekolog, Örebro
09:35 Övervikt och fetma: Utveckling och orsaker. Lars Jerdén, allmänläkare, Falun
    
Tema barn & ungdom

09:50 Hur ska barnhälsovården arbeta? Staffan Mårild, barnläkare, Göteborg
10:10 Hur ska skolan och skolhälsovården arbeta? Nils Lundin, barnläkare, Helsingborg
10:35 Vad skiljer ungdomar och unga vuxna från äldre, och hur påverkar det vårt arbete? Kristina Berg Kelly, barnläkare, Göteborg
10:55 Nya rekommendationer för barns och ungdomars fysiska aktivitet Ulrika Berg, barnläkare, Stockholm
11:15 Paneldiskussion: Hur går vi vidare med arbetet?
11:45 Lunch    

Moderator eftermiddag: Sven Montan, gynekolog, Malmö
12:45 Inledning Sven Montan
12:50 Prevention of obesity and the health divide. Sir Michael Marmot, London

Tema vuxna
13:50 Vilka program finns för beteendeförändringar för viktnedgång? Stephan Rössner, professor emeritus, Huddinge
14:20 Viktstabilitet: Kan vi främja den? Kristina Lindvall, dietist, Umeå
14:45 Graviditet och stor viktuppgång: Hur förebygger vi? Elisabeth Storck            Lindholm, gynekolog, Stockholm
15:00 Kaffe
15:20 Övervikt och fetma: Lönar sig intervention innan operation av exempelvis knäled? Hanne Tönnesen, kirurg, Lund
15:40 Gastric bypass operation: Vad kan vi förväntas uppnå? Anders Thorell, kirurg, Stockholm
16:05 Paneldiskussion: Hur går vi vidare?     
16:45 Avslutningsord Kerstin Nilsson

Anmälan

Bli medlem hos SLS och få fri deltagaravgift, ansök om medlemskap här 
 
 
  
 
Kontaktperson Lillian Lindberg, lillian.lindberg(a)sls.se, 08-440 88 93
 
28/11 Preventionsdag

28/11 Preventionsdag

Alkoholen & riskpanoramat

En spännande dag där vi tittar på alkoholen ur många aspekter och sammanfattar det aktuella forskningsläget.