OK

28/11 Alkoholen och riskpanoramat


Den 28 november 2016, Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

Alkoholen påverkar alla celler och organ och är en av de främsta orsakerna till för tidig sjukdom och död worldwide. Det är samtidigt den levnadsvana vi talar minst om i vården.

Välkommen till en spännande heldag där vi tittar på alkoholen ur många olika aspekter och sammanfattar det aktuella forskningsläget!

Programmet

Moderator: Åsa Wetterqvist, allmänläkare, Svenska Läkaresällskapet.

09.00 Kaffe


09.30 Inledning  
Stefan Lindgren, ordförande SLS, gastroenterolog, Lund

09.40 Epidemiologi, trender, konsumtionsmönster, problematiska alkoholvanor
Sven Andreasson, alkoholläkare Riddargatan 1, Stockholm    

10.05 Alkohol och cancer. Presentation av SLS och IOGTs årliga rapport ”Alkoholen och samhället”

Frida Dangardt, leg läk och med dr Göteborg

10.35  Alkoholens påverkan på våra vanligaste sjukdomar

Anna Kiessling, kardiolog, Karolinska Institutet,
Cecilia Magnuson, epidemiolog, Karolinska Institutet. Sven Wåhlin, allmänläkare, Riddargatan 1


11.25 Hur uppmärksamma och fråga om alkohol, metoder för rådgivning/behandling, riskbruk eller beroende -spelar det någon roll

Sven Wåhlin, allmänläkare, Riddargatan 1

12.00 Lunch
    
13.00 Är alkoholens skyddande effekt reell?
Lars Jerdén, allmänläkare, Svenska Läkaresällskapet, Sven Andreasson, alkoholläkare, Riddargatan 1

13.25 Alkohol och operation; evidensläget
Hanne Tönnesen, kirurg, forskningsledare för Kliniskt Centrum för hälsofrämjande vård, Malmö, Roger Olsson, ortoped, Östersund

14.00 Effekter för anhöriga, CRAFT; ett program för hur anhöriga kan få de berörda att söka hjälp
Anders Hammarberg Leg. Psykoterapeut, Riddargatan 1

14.15 Stigma, ovilja att fråga, ovilja att berätta, hur får vi den välfungerande patienten att söka hjälp och hur bryter vi stigmatiseringen kring alkohol?

Sara Wallhed-Finn, psykolog Riddargatan 1

14.35 Kaffe     

15.00 Filmer och diskussion

Barn och ungdomar, primär prevention, samhällsmodeller som utvecklas för specifika målgrupper. Vad fungerar?

Harold D. Holder, Ph.D., former Director of the Prevention Research Center (PRC) of the Pacific Institute for Research and Evaluation, Berkely, CA, USA.

Prevention ur ett samhällsperspektiv, policyinterventioner i Sverige och internationellt
Tim Stockwell, Director of the Centre for Addictions Research of BC (CARBC) and Professor in the Department of Psychology at the University of Victoria, BC, Canada

15.45 - 16.15 ”What´s in it for me?” – Avslutande diskussion i publiken och med föreläsarna

För frågor kontakta Lilian Lindberg 08-440 88 93

För dig som gör din ST!

För dig som gör din ST!

Sjukdomsförebyggande arbete

Preventionsdagen ger en bred överblick över arbetet mot alkoholskador och är en kurs som svarar mot alkoholdelen i målbeskrivningens mål b2. För godkänd kurs krävs närvaro på kursen samt inlämnad reflexion kring prevention av alkoholskador i den egna verksamheten.