OK

Vi utvecklar och utmanar vården

SLS är en ideell, politiskt och fackligt obunden organisation. Här träffas läkare från olika områden och utbyter erfarenheter med varandra. Vårt huvudsakliga uppdrag är att verka för en bättre sjukvård för dagens och morgondagens patienter.

Vårt huvudsakliga syfte är att verka för förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Det gör vi bland annat genom att initiera och driva viktiga samhällsfrågor genom våra medlemmar och vetenskapliga sektioner, som står för en stor del av utvecklingen inom svensk hälso- och sjukvård. Integritet och oberoende är fundamentet för vår verksamhet och en förutsättning för SLS samhällsroll.

SLS ska

  • driva och bevaka viktiga samhällsfrågor av betydelse för hälso- och sjukvården
  • påverka forskningens förutsättningar och prioriteringar
  • främja och bevaka förutsättningarna för läkares utbildning från grundutbildningen till fortbildning
  • främja intresset för och bistå med råd och yttranden i etiska frågor inom medicinområdet samt vara delaktigt i utarbetandet av etiska riktlinjer

Stöd till forskning
Vi främjar och utmanar utvecklingen inom hälso- och sjukvården genom att stödja god medicinsk forskning. Omkring 25 miljoner kronor delas årligen ut till våra medlemmar i form av forskningsanslag, stipendier och resebidrag.

Bli medlem!

 


Vad kostar det att bli medlem?


Ordinarie medlem 700 kr /år 
Associerad medlem 700 kr / år

Pensionärer 350 kr / år
(från det år man fyller 65 år)

Studerandemedlem 100 kr / år

Bli medlem!

 

Som medlem får du bland annat:

· Söka bidrag ur forskningsfonder

· Reducerad avgift på seminarier

· Reducerad lokalhyra då du
  bokar SLS lokaler

· Medlemstidningen SLS Aktuellt