OK

Associerat medlemskap

Associerad medlemskap sökes brevledes och följande uppgifter krävs vid ansökan.
Namn
Adress
Personnummer
E-post
Kort beskrivning om ditt arbete samt två underskrifter av två medlemmar som rekommenderar dig.

Ansökan skickas sedan till.
Svenska Läkaresällskapet
Medlemsregistret
BOX 738
101 35 Stockholm

SLS Medlemstidning

SLS Medlemstidning

Nytt nummer ute nu!

Läs mer om vetenskap, utbildning, kvalitet och etik!