OK

Stärk professionens röst i samhället


Välkommen till Svenska Läkaresällskapet – din oberoende vetenskapliga och professionella organisation. Vi arbetar med frågor baserade på vetenskap, utbildning, etik och kvalitet. Vårt syfte är att verka för förbättrad hälsa och sjukvård i samhället.

Vi arbetar för

En förbättrad hälso- och sjukvård för patientens bästa
Det gör vi genom att ta fram etiska riktlinjer och uttalanden, stödja medicnsk forskning, besvara remisser, ingå i expertgrupper, utreda och analysera, initiera och driva debatt och fortbilda läkare.

En ökad folkhälsa nationellt och globalt
Det gör vi genom att arbeta med frågor som rör prevention, folkhälsa och levnadsvanor, för den bästa möjliga hälsan.

En hälso- och sjukvård som är jämlik och patientsäker
Det gör vi genom att arbeta med frågor som berör kvalitetsregister, patientsäkerhet, förbättringskunskap, läkemedel, IT och eHälsa.

Vi erbjuder

  • En inspirerande och stimulerande mötesplats för utbyte av kunskap och erfarenhet
  • En viktig och betydelsefull plattform för påverkan
  • En rad fortbildningsaktiviteter
  • Möjlighet att söka forskningsanslag, stipendier och resebidrag


Vad kostar det att bli medlem?

Ordinarie medlem 700 kr/år  ·  Associerad medlem 700 kr/år

Läkarexamen men ej leg högst under 5 år 350kr/år

Pensionärer (från det år man fyller 65 år) 350 kr/år

Studerandemedlem (studerande till läkare på Svensk medicinsk fakultet) 100 kr/år
Avgifter har beslutats av fullmäktige 2011.

Medlemsservice: 08-440 88 60
medlem
(at)sls.se


Associerat medlemskap sökes brevledes, läs mer här.

Fyll i medlemsansökan

Medlemskapet gäller för 2017

Medlemskap
 
* = obligatoriskt fält