OK

Vem kan bli medlem i SLS?


Du som har avlagt läkarexamen i Norden eller innehar svensk läkarlegitimation samt du som är läkarstuderande vid en svensk medicinsk fakultet eller är AT-läkare.

Associerat medlemskap - du som utan att vara läkare är verksam inom medicinen eller inom medicinen närstående område.

Till korresponderande medlem i Läkaresällskapet: efter förslag av sektion eller två medlemmar i Sällskapet och som gjort förtjänstfulla insatser inom Sällskapets verksamhetsområde.

Till medlemsansökan >>

Medlemsavisering 2017

Medlemsavisering 2017

Nyheter

Information om medlemsavisering 2017.