OK

Förmåner


Som medlem får du bland annat:

• söka bidrag ur våra forskningsfonder
om du har betalat medlemsavgiften före 1 februari
 
• reducerad avgift på seminarier, kurser och vetenskapliga program
 
• reducerad avgift när du bokar sammanträdeslokaler på SLS
 
• tidningen SLS Aktuellt fyra gånger per år

 
 
Välkommen att kontakta
• Monica Windén
monica.winden
(at)sls.se, 08-440 88 66 om forskningsanslag

• Gunilla Eng
gunilla.eng
(at)sls.se,08-440 88 85 om lokalbokningar

• Agneta Davidsson Ohlson
agneta.ohlson
(at)sls.se, 08-440 88 75 om "SLS Aktuellt"

• Christian Tränk
christian.trank
(at)sls.se, 08-440 88 60 för frågor om medlemskap

SLS Medlemstidning

SLS Medlemstidning

Nytt nummer ute nu!

Läs mer om vetenskap, utbildning, kvalitet och etik!