OK

Frågor om medlemskap

Vår medlemsservice har telefontid mån-fre kl. 8-16

Christian Tränk, 
christian.trank
(at)sls.se, 08-440 88 89

Välkommen att höra av dig! 

Till medlem i Sällskapet kan efter ansökan, den antas som avlagt läkarexamen i
Norden eller innehar svensk läkarlegitimation.

Till studerandemedlem i Sällskapet kan efter ansökan antas den som är läkarstuderande vid en svensk medicinsk fakultet.

Till associerad medlem i Sällskapet kan efter ansökan den väljas in som utan att vara läkare är verksam inom medicinen eller inom medicinen närstående område.

Till hedersledamot kan Sällskapet kalla person med erkänd skicklighet inom
medicinen eller inom medicinen närstående område eller som på betydelsefullt
sätt främjat Sällskapets verksamhet.

Till korresponderande ledamot kan efter förslag av sektion eller två medlemmar i Sällskapet väljas person som gjort förtjänstfulla insatser inom Sällskapets verksamhetsområde.


Är jag medlem i Svenska Läkaresällskapet?

Vilken medlemskategori tillhör jag? 

Var hittar jag mitt medlemsnummer? 

Har jag betalt medlemskap till Svenska Läkaresällskapet?Är jag medlem i Svenska Läkaresällskapet?

Gör en medlemskontroll genom att sända ett e-post till:
medlem
(at)sls.se
Ange ditt personnummer eller medlemsnummer.

Vilken medlemskategori tillhör jag?

Studerar du till läkare på svensk medicinsk fakultet ska du ansöka om "Studerande medlemskap".

Är du examinerad men inte legitimerad ska du ansöka om ”

Är du legitimerad läkare? Ansök om "ordinare medlemskap".

Är du pensionerad läkare? Ansöka om "pensionärs medlemskap".

Stämmer ingen av dessa kategorier? Ansök om "Associerat medlemskap".
Läs mer här >>

Var hittar jag mitt medlemsnummer?

Medlemsnumret finns på din års-avi.

Om du inte har kvar den - sänd e-post med ditt personnummer till
medlem
(at)sls.se

Har jag betalat mitt medlemskap i Svenska Läkaresällskapet?

Betalningskontroll sker enklast genom självkontroll på din bank eller genom att skicka e-post till
medlem
(at)sls.se och ange ditt medlemsnummer, personnummer eller fakturanummer.