OK

Enkät - sektioner

 

Samordnat utskick av medlemsavier för ökad tydlighet, medlemsnytta och kostnadseffektivitet?

För att få en uppfattning om vilka insatser, ekonomiska och personella, ett samordnat utskick skulle innebära, behöver vi sektionens hjälp. Vi skulle behöva veta:
 
1. Hur och av vem administreras sektionens medlemsregister idag?


5. Har sektionen något intresse av ett samordnat utskick av medlemsavierna?


Bli medlem!

 


Vad kostar det att bli medlem?


Ordinarie medlem 700 kr /år 
Associerad medlem 700 kr / år

Pensionärer 350 kr / år
(från det år man fyller 65 år)

Studerandemedlem 100 kr / år

Bli medlem!

 

Som medlem får du bland annat:

· Söka bidrag ur forskningsfonder

· Reducerad avgift på seminarier

· Reducerad lokalhyra då du
  bokar SLS lokaler

· Medlemstidningen SLS Aktuellt