OK

Länkar

Tveka inte att höra av dig med tips på användbara länkar och synpunkter på innehåll eller utformning till:
sls
(at)sls.se

American Medical Association
http://www.ama-assn.org/
American Medical Association 

Apoteket AB
http://www.apoteket.se
Apoteksbolaget

British Medical Journal
http://www.bmj.com
British Medical Journal

CNN Health
http://www.cnn.com/HEALTH/
Stor amerikansk nyhetssajt som också har medicinska nyheter.

CPME
http://www.cpme.be/
CPME är en sammanslutning av EUs medlemsländers nationella läkarförbund

Danska läkarförbundet - Den Almindelige Danske Laegeforening
http://www.laegeforeningen.dk

Danska Läkartidningen - Ugeskrift for læger
http://www.dadlnet.dk/ufl/ufl2049/ind_sen.htm

Diabetolognytt
Diabetolognytt
http://www.diabetolognytt.se
Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

EQUALIS
http://www.equalis.se
Tidigare SEQLA, ett aktiebolag som arbetar med att övervaka och öka kvaliteten i analyser inom laboratorier.

FASS - Medicinsk ordlista
https://www.fass.se/LIF/lakarbok/ordlista.jsp

FASS
http://www.fass.se/LIF/home/index.jsp?UserTypeID=0

Finlands Läkarförbund
http://www.laakariliitto.fi

Finska Läkarföreningen Duodecim
http://www.duodecim.fi

Finlands Läkartidning
http://www.laakarilehti.fi/

FN
http://www.un.org

FOU-aktiviteter
Detta är en gemensam informationportal som riktar sig till alla Forsknings- och utvecklingsenheter inom hälso- och sjukvård med uppdrag att driva FoU-frågor och att handleda.
http://www.fou.nu/is/sverige

Hagströmerbiblioteket
http://www.hagstromerlibrary.ki.se

HealthGate
http://www.healthgate.com
Amerikansk tjänst där man bland annat söker gratis på Medline via Internet, ingen användaridentitet eller lösenord.

Internetmedicin
http://www.internetmedicin.se

Karolinska institutet
http://www.ki.se

Karolinska Institutet University Press
www.kiup.se

Kliniskt Neurofysiologiskt laboratorium, Sahlgrenska sjukhuset
http://www.neuro.gu.se/Neurofys/

Karolinska Universitetslaboratoriet
http://www.karolinska.se/lab

Kvinnofridsportalen
http://www.kvinnofrid.se
Kvinnofridsportalen är ett faktacentrum för dig som i din verksamhet möter kvinnorna, männen och barnen eller vill lära dig mer om problematiken. Ansvariga för Kvinnofridsportalen är sexton statliga myndigheter i Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid.

LIF de forskande läkemedelsföretagen
http://www.lif.se/

Lipus AB Läkarnas Institut för professionell utveckling i sjukvården
http://www.lipus.se

Läkare i Världen
http://lakareivarlden.se/

Läkare mot tobak
http://www.doctorsagainsttobacco.org/

Läkare Utan Gränser
http://www.lakareutangranser.se

Läkemedelsverket
http://www.mpa.se

Läkarutbildningsutredningen
En översyn av den svenska läkarutbildningen
http://www.sou.gov.se/lakarutbutr/index.htm

Medical Link

http://www.medicallink.se
Svensk motsvarighet till medscape

Medicinska fakulteter
Göteborg
 www.sahlgrenska.gu.se/   Linköping http://www.hu.liu.se/ 

Lund http://www.med.lu.se/  Stockholm http://ki.se/ 

Umeå http://www.umu.se/medfak/  

Uppsala http://www.medfak.uu.se/

Medicinska språkfrågor?
Sök i Läkaresällskapets språkfrågedatabas

Medscape
http://www.medscape.com/px/urlinfo
En internationell hemsida med klinisk inriktning

Merck Manual
http://www.merck.com/pubs/
The Merck Manual of Diagnosis and Therapy

Nordiska Hälsovårdshögskolan
http://www.nhv.se
Nordiska Hälsovårdshögskolan i Göteborg

Norska läkarföreningen
http://www.legeforeningen.no
Den norska läkarföreningen

Norska Läkartidningen - Tidsskrift for den norske lægeforening
http://www.tidsskriftet.no

PION
http://www.pion.se/
Patientinformation Online

Prioriteringscentrum
http://www.liu.se/prioriteringscentrum
Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg

Riksdag & Department
http://www.rod.se
Riksdag & Departement bevakar hela beslutsprocessen från regeringsdirektiv till riksdagsbeslut.

Samarbetsdatabasen - Sektion hälso- och sjukvårdspersonal.

SBU
http://www.sbu.se
SBU har etablerats av den svenska regeringen för att kritiskt granska den vetenskapliga grunden för medicinska innovationer, existerande rutiner och praxis inom hälso- och sjukvården samt inom tandvården.

SBU Alert
http://www.sbu.se
Nationellt system för identifiering och bedömning av nya medicinska och andra metoder inom hälso- och sjukvården.

TLV Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket
http://www.tlv.se/

Tidningen Sjukhusläkaren
http://www.sjukhuslakaren.se

Sjukgymnasters riksförbund
http://www.sjukgymnastforbundet.se/Sidor/Hem.aspx

Svensk sjuksköterskeförening
http://www.swenurse.se/

Socialdepartementet
http://www.regeringen.se/sb/d/1474/m/header

Socialstyrelsen
http://www.socialstyrelsen.se

Statens medicinsk-etiska råd - SMER
http://www.smer.se
SMER, Statens medicinsk-etiska råd, är ett parlamentariskt sammansatt rådgivande organ till regeringen, som har till främsta uppgift att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv.

SUNET
http://katalogen.sunet.se/kat/science/medicine
Sunet:s lista över svenska Internetkällor under rubriken/vetenskap/medicin.

Sveriges Kommuner och Landsting
http://www.skl.se/

Swedish Labtech. Laboratorieleverantörernas branschförening
Swedish Labtech är en branschorganisation för företag verksamma inom områdena instrument, diagnostika, analys och bioteknik.
www.swedishlabtech.se

Tobaksfakta
http://www.tobaksfakta.org/
Ett samarbete mellan Folkhälsoinstitutet, Läkare mot tobak, Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden.

UEMS
http://www.uems.net/
European Union of Medical Specialists

Vetenskapsrådet
http://www.vr.se
Den nya myndigheten för forskningsfinansiering 

Vinnova
http://www.vinnova.se/sv/

Vinnvård
http://www.vinnvard.se/

Vårdalstiftelsen
http://www.vardal.se/

WMA
http://www.wma.net/e/
World Medical Association

Vårdguiden
http://www.vardguiden.nu
Vårdguiden är en helt ny Internetportal som vänder sig till alla som bor i Stockholms län

WebMedLit
http://www.webmedlit.com/
Medicinska tidskrifter och artiklar på nätet

WHO
http://www.who.int/
Världshälsoorganisationen

 

 

Vi arbetar med att göra hälsa tillgängligt till alla, bland annat genom att driva en medicinsk klinik och en psykosocial och juridisk mottagning i Hjorthagen. Först och främst vänder vi oss till EU-medborgare som inte har tillgång till subventionerad vård genom vår medicinska klinik; och till papperslösa genom vår psykosociala och juridiska mottagning. Vi brukar även förmedla kontakt till vårdcentraler för papperslösa sedan lagen om vård för papperslösa som lagstiftades 2013. Jag tänker att det kan finnas ett intresse för era besökare på hemsidan att veta att vi finns då vi vet att det finns många som har frågor om var man kan vända sig om man träffar en person som inte har tillgång till subventionerad vård. Vi är även en del av ett internationellt nätverk som har verksamhet i många av de konfliktzoner och på flyktingmottagande orter i t ex Lesbos.

 

Vi skulle bli jätteglada om vi fick stå med bland gott sällskap under era länkar. Vår hemsida är: www.lakareivarlden.se 

 

Om ni har några frågor får ni gärna kontakta mig.

 

Varma hälsningar,

 

Linnea Sandström Lange
Kommunikatör / Communications Officer
Läkare i Världen / Doctors of the World / Médecins du Monde 
Boka lokal

Boka lokal

För konferens, möten och fest

Vi erbjuder unika lokaler med en tidlös elegans mitt i city.