OK

Kansli


Öppettider: mån-tor kl. 8-17, fre kl. 8-15.30

Växel tfn 08-440 88 60

Per Johansson, kanslichef
08-440 88 88
per.johansson
(at)sls.se

Susann Asplund Johansson, organisationssekreterare
08-440 88 92
susann.asplund
(at)sls.se

Annika Brämming, fonder
08-440 88 81
ekonom
(at)sls.se

Mattias Carlsson, vaktmästare, konferensteknik
08-440 88 94
mattias.carlsson
(at)sls.se

Agneta Davidsson Ohlson, Delegationen för medicinsk etik, SLS Aktuellt, Årshögtiden, pressmeddelanden, information, trycksaker, bibliotek, remisser, arkiv
08-440 88 75
agneta.ohlson
(at)sls.se

Gunilla Eng, konferensansvarig, lokalbokning
08-440 88 85
gunilla.eng
(at)sls.se

Eva Kenne, Medicinska riksstämman, Konst & Läkekonst, välgörenhetsfonder
08-440 88 87
eva.kenne
(at)sls.se

Sara Kihlberg, ekonomiansvarig
08-440 88 81
sara.kihlberg
(at)sls.se

Lilian Lindberg, projektkoordinator Levnadsvaneprojektet
08-440 88 93
lilian.lindberg
(at)sls.se

Jaana Logren Bergqvist, Kommunikationsansvarig, Kandidatföreningen
08-440 88 68
jaana.logren
(at)sls.se

Annie Melin, Fullmäktige 2017, Berzeliussymposier, tisdagsdebatter, webbredaktör, Utbildningsdelegationen, Språkkommittén, eHälsokommittén, SLS Porträttsamling, vetenskapliga priser & medaljer
08-440 88 78
annie.melin
(at)sls.se

Christian Tränk, medlemsregistret, datasupport, webb-tv
08-440 88 89
christian.trank
(at)sls.se eller
medlem
(at)sls.se

Monica Windén, forskningsdelegationen, fonder, stiftelser
08-440 88 66
monica.winden
(at)sls.se

Svenska Läkaresällskapets Restaurang
Beställningar och bokningar: bokning@restaurang-lakaresallskapet.se

Källarmästare Anna Benediktsson
08-411 60 50   ·  070-717 51 03

Speciella adresser

Ekonomi/Bokföring
ekonomi
(at)sls.se

Etikdelegationen
etik
(at)sls.se

Information
info
(at)sls.se

Lokalbokning
lokalbokning
(at)sls.se

 

Medlemsärenden
medlem
(at)sls.se

Nämnden
namnd
(at)sls.se