OK

Kommittén för medicinsk kvalitet


Kommittén för Medicinsk Kvalitet bildades 2011 av Läkaresällskapet.
Syftet är att på ett grundligare sätt än tidigare bereda frågor som rör kvalitet och kvalitetsregister. De flesta kvalitetsregister har idag sin bas i Läkaresällskapets sektioner.

Kommittén fungerar som en viktig länk mellan Läkaresällskapet centralt och dess sektioner, samt Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister

Kommittén har som mål att stimulera till att kvalitetsregistren tas bättre tillvara och att resultaten i större utsträckning används och kommer patienterna, men också klinikerna, till godo i det praktiska förändringsarbetet.

Ordförande Ulf Haglund- Akademiska sjukhuset Uppsala
ulf.haglund@surgsci.uu.se


Övriga ledamöter:
Pär Nordin, Östersunds sjukhus
Li Felländer-Tsai, Karolinska Universitetssjukhuset
Sofia Gudbjörnsdottir, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Nina Nelson, Linköpings Universitetssjukhus

Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2015
     Forum för medicinsk kvalitet och ständigt förbättringsarbete

Tid & plats: 20-21 januari 2015 i Jönköping

Vill du hålla dig uppdaterad om när abstractförfrågan går ut,
när anmälan öppnar och hur programmet utvecklas kan du fylla i
din adress på konferensens webbplats >>


Forskningskonferens 2014
    Den 21 maj 2014 är det konferens för dig som forskar på kvalitetsregisterdata.

Tid: 21 maj 2014 kl. 9.00-16.00
Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda
Avgift: 500 kr (ex moms)

Program & anmälan >>