OK

NämndenOrdförande
Stefan Lindgren, Akutcentrum, Sekt f gastroenterologi
Skånes universitetssjukhus/Malmö, 204 02 Malmö
stefan.lindgren@med.lu.se

Vice ordförande
Britt Skogseid
Institutionen för medicinska vetenskaper, Endokrin tumörbiologi
Britt.Skogseid@medsci.uu.se

Vetenskaplig sekreterare
Ola Björgell
Diagnostisk radiologi, Malmö, Lunds universitet
ola.bjorgell@med.lu.se

Ordförande i Delegationen för forskning
Mats Ulfvendahl
Karolinska Institutet
mats.ulfendahl@ki.se

Ordförande i Delegationen för medicinsk etik
Mikael Sandlund, Umeå universitet/psykiatri
mikael.sandlund@umu.se

Ordförande i Delegationen för utbildning
Torbjörn Ledin
Öronkliniken, Universitetssjukhuset Linköping
torbjorn.ledin@liu.se

Övriga nämndledamöter
Christina Bergh, SU Sahlgrenska Kvinnoklinik
christina.bergh@gu.se

Patrik Danielson
Institutionen för integrativ medicin,
Umeå Universitet, 901 87 Umeå   
patrik.danielson@anatomy.umu.se

Märit Halmin
Anestesi- och intensivvård
marit.halmin@ki.se

Bo Runeson (ansvarig för SLS "tisdagsdebatter" vt 2017)
Centrum för psykiatriforskning, Norra Stockholms psykiatri
Inst för klinisk neurovetenskap, KI, 112 81 Stockholm  
bo.runeson@ki.se

Karl Sallin
ST-läkare pediatrik
Astrid Lindgrens barnsjukhus
karlsallin@yahoo.com

Ingmarie Skoglund
Specialist i allmänmedicin
Södra Torgets Vårdcentral,
Sahlgrenska akademien, Göteborg 
ingmarie.skoglund@vgregion.se

Patrick E Vigren
Neurokirurgiska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping
patrick.vigren@lio.se

Adjungerad ledamot
SLS Kandidatförening
Mia Engström
mia.engstrom1@gmail.com

Nämndens sekreterare
Susann Asplund Johansson
08-440 88 92
susann.asplund
(at)sls.se

Nämndens kalendarium

2017

SLS Fullmäktigemöte
9 maj kl. 10-16

Nämndens Arbetsutskott (AU)
(telefonmöte torsdagar kl.16-18)
12 januari
23 februari
23 mars
1 juni
24 augusti
28 september
2 november
30 november

SLS Nämnd
(tisdagar kl. 10-16)
23-24 januari (internat)
7 mars
4 april
12 juni (obs! måndag)
5 september
10 oktober
13 november (obs! måndag)
14 november SLS Årshögtid
12 december (Julsupé)