OK

Om Kandidat- och underläkarföreningen


Kandidat- och underläkarföreningen vänder sig till dig som är läkarstuderande vid en svensk medicinsk fakultet eller AT-läkare. Vi vill skapa ett forum för våra medlemmar och främja utbildning, vetenskap och etik för att du ska bli en bättre läkare för patienterna! Detta gör vi genom att anordna seminarier, journal clubs, tisdagssammankomster och diverse andra aktiviteter.

Kandidat- och underläkarföreningen finns i Stockholm, Uppsala, Umeå, Linköping, Malmö/Lund och Örebro och arrangerar aktiviteter på respektive ort. Är du intresserad vad som händer i närheten av dig, kontakta respektive ortsrepresentant.

Vi hoppas att du vill delta i våran gemensamma utveckling mot morgondagens läkare.

Facebook KF

Vi finns på Facebook!
Gå till Kandidatföreningen