OK

Global Hälsa

Välkommen till Svenska Läkaresällskapets Kandidatförenings sida om global 
hälsa! Vi har skapat den här sidan för att bemöta det växande intresset för 
hälsofrågor som sträcker sig bortom nationella gränser. Sidan vänder sig 
både till studenter och yrkesverksamma med intresse för globala hälsofrågor. 
Global hälsa är ett område som syftar till att förbättra människors hälsa och 
uppnå jämlik hälsa för alla världens människor, genom utbildning, forskning 
och handling. Inom global hälsa betonas gränsöverskridande hälsofrågor, 
risk- och friskfaktorer och lösningar. Ämnet är tvärvetenskapligt, sträcker sig 
utanför den traditionella hälsosektorn och främjar samarbete över gränserna. 
Global hälsa knyter ihop folkhälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
arbete på samhällsnivå med klinisk vård på individnivå.
Översättning av Koplan et al. 2009 Towards a common definition of global health. Lancet 
Det finns många sätt att utveckla och fördjupa intresse, kunskaper och 
erfarenheter inom global hälsa och internationell sjukvård – både inom och 
utanför vårt lands gränser. Här har vi samlat information om hur du kan göra 
detta genom och vid sidan av studierna och efter examen. Utöver det har vi 
samlat användbara länkar, onlinekurser och boktips.
Hör gärna av dig om du har frågor, kommentarer eller förslag!
Du orienterar dig till dessa sidor genom menyn till vänster.
Hampus Holmer, Internationell sekreterare i Kandidatföreningen 2015
internationellt@kandidatforeningen.se

Välkommen till Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarförenings sida om global hälsa! Vi har skapat den här sidan för att bemöta det växande intresset för hälsofrågor som sträcker sig bortom nationella gränser. Sidan vänder sig både till studenter och yrkesverksamma med intresse för globala hälsofrågor. 


Global hälsa är ett område som syftar till att förbättra människors hälsa och 
uppnå jämlik hälsa för alla världens människor, genom utbildning, forskning 
och handling. Inom global hälsa betonas gränsöverskridande hälsofrågor, 
risk- och friskfaktorer och lösningar. Ämnet är tvärvetenskapligt, sträcker sig 
utanför den traditionella hälsosektorn och främjar samarbete över gränserna. 
Global hälsa knyter ihop folkhälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
arbete på samhällsnivå med klinisk vård på individnivå.
Översättning av Koplan et al. 2009 Towards a common definition of global health. Lancet 

 
Det finns många sätt att utveckla och fördjupa intresse, kunskaper och 
erfarenheter inom global hälsa och internationell sjukvård – både inom och 
utanför vårt lands gränser. Här har vi samlat information om hur du kan göra 
detta genom och vid sidan av studierna och efter examen. Utöver det har vi 
samlat användbara länkar, onlinekurser och boktips.

Hör gärna av dig om du har frågor, kommentarer eller förslag!

Du orienterar dig till dessa sidor genom menyn till vänster.

Anna-Theresia Ekman, Global hälsa sekreterare