OK

Lokala föreningar

I menyn till vänster finner du de loka föreningarnas respektive informationssidor. Idag finns vi representerade i alla universitetsjukhusens orter, Stockholm, Göteborg, Skåne, Linköping, Umeå, Uppsala och Örebro.

I dessa sidor finner du information om allmänna aktivviteter och nyheter.

SIDORNA ÄR DOCK FÖR NÄRVARANDE UNDER REKONSTRUKTION.