OK

Sektioner


Sektionerna är listade i alfabetisk ordning under sin specialitet.

Om din sektion har en hemsida och vill få en pekare inlagd, mejla till
annie.melin
(at)sls.se eller

christian.trank
(at)sls.se


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

- A -

Akutsjukvård

Allergiforskning

Allmänmedicin


Andrologi

Anestesi- och intensivvård

Arbets- och miljömedicin  

Audiologi

Upp

 


- B -

Barnkirurgi

Barnläkarföreningen

Barn- och ungdomspsykiatri

Beroendemedicin

Bild- och Funktionsmedicin  (f d Medicinsk radiologi)

Upp


 

- C -

Cardiologi se Kardiologi

Upp

 


- D -

Dermatologi och venereologi

Diabetologi

Upp

 


- E -

Endokrinologi

Upp

 


- F


Fysiologi

Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin


Upp

 


- G -

Gastroenterologi

Geriatrik


Upp

 


 - H -

Handkirurgi

Hematologi

Svensk Förening för Hypertoni, Stroke och Vaskulär medicin (SVM)

Upp

 


- I -

Infektionssjukdomar

Internmedicin och Internmedicins fortbildningsvecka

Upp

 


- J -


Upp

 


- K -


Kardiologi

Kirurgi

Klinisk cytologi

Klinisk fysiologi

Klinisk immunologi

Klinisk kemi

Klinisk mikrobiologi

Klinisk neurofysiologi

Klinisk nutrition


Upp

 


- L -

Lungmedicin

Läkemedelslära

Upp

 


- M -

Maxillofacialkirurgi (f d odonto-stomatologi)

Medicinens historia

Medicinsk genetik

Medicinsk informatik

Klinisk mikrobiologi

Medicinsk psykologi

Medicinsk radiofysik

Medicinsk teknik och fysik

Medicinsk undervisning

Upp

 


- N -

Neurokirurgi

Neuroradiologi

Neurologi

Njurmedicin

Nuklearmedicin

Upp

 


- O -

Obstetrik och gynekologi

Oftalmologi

Onkologi

Ortopedi

Otorhinolaryngologi, Huvud- och halskirurgi

Upp

 


- P -

Patologi

Pediatrik

Plastikkirurgi

Psykiatri

Upp

 - Q -

Upp

- R -Rehabiliteringsmedicin

Radiologi


Reumatologi

Rättsmedicin

Rättspsykiatri

Upp

 - S -

Smärtlindring

Socialmedicin

SVM Svensk Förening för Hypertoni, Stroke och Vaskulär medicin

Upp 

 


- T -

Thoraxkirurgi

Trafikmedicin

Transfusionsmedicin

Transplantation

Tropikmedicin och internationell hälsa

Upp

 


- U -

Urologi

Upp

 


- V/W -

- X - Y - Z -Å-Ä

- Ö -

Upp

Sektioner

  • Sällskapets huvudsakliga verksamhet bedrivs inom dess sektioner, som har till uppgift att bevaka och främja forskning, utbildning och utveckling inom sina ämnesområden. Antalet sektioner fastställs av fullmäktige. Sektion ska vara riksomfattande och bereda utrymme även för yngre och blivande läkare.
  • Sektion ska omfatta minst 30 medlemmar i Sällskapet.
  • Sektionerna bör särskilt beakta möjligheten att genom egna stadgeändringar skapa utrymme för subsektioner.
  • Ny sektion får bildas inom ämnesområden som vunnit allmänt erkänd självständig ställning.
  • Ledamot i styrelse ska vara medlem eller associerad medlem i Sällskapet, och övriga medlemmar bör vara medlemmar eller associerade medlemmar i Sällskapet.
  • Uppgift om sektionens styrelseledamöter ska meddelas Sällskapet omedelbart efter förrättade val.
  • Stadgeändring fastställs av nämnden.

§ 35 och § 36 Sällskapets stadgar

Ansökan med motivering varför verksamheten inte kan bedrivas inom redan etablerad sektion, stadgar, verksamhetsberättelse / ekonomisk redogörelse över de senaste två åren samt medlemsförteckning mejlas till susann.asplund(at)sls.se

Efter kontroll att ansökan uppfyller Sällskapets stadgekrav skickas ansökan för yttrande till Sällskapets sektioner och lokala läkaresällskap.

Därefter föreläggs ansökan fullmäktige för beslut. 

Stadgar

Stadgar

SLS första stadgar antagna
3 oktober 1809

Ändringar antagna vid Fullmäktigemöten:
12-10-09 · 13-10-15 · 14-05-06
15-05-05 · 16-04-27