OK

Genomförda symposier


Berzeliussymposier har arrangerats sedan 1984 och ger möjlighet för läkare och forskare att arrangera internationella vetenskapliga möten. Mötena brukar vanligen omfatta 2-3 dagar inom områden som är av stor betydelse för samhället och där svensk forskning bidragit väsentligt. Symposierna hålls på engelska och vänder sig till såväl läkare och övrig sjukvårdspersonal som till politiker och beslutsfattare.

BZ 93 Thrombosis and Embolism
17-18 November 2016 in Stockholm Sweden

BZ 92 Tobacco Endgame - Swedish style
22-23 September 2016 in Stockholm Sweden

BZ 91 Precision Medicine in Type 2 Diabetes and Cardiovascular Disease
31 August-1 September 2016 in Båstad Sweden

BZ 90 The Neurobiology of Parenting
19-21 August 2015 in Stockholm Sweden

BZ 89 Life Cycles: Human Reproduction, Growth, and Development
23-24 April 2014 in Malmö Sweden

BZ 88 Personalized Geriatric Medicine. Improving prevention, assessment and management of multimorbid elderly people
20-22 August 2014 in Stockholm Sweden

BZ 87 European debate on evidence-based alcohol policy
Fifth European alsochol policy conference
18-19 October 2012 in Stockholm Sweden

BZ 86 The Fifth AMR Pathology slide seminar
June 14-16, 2012 in Stockholm Sweden

BZ 85 Telomere biology in health and disease - a crystal ball for the future?
May 25-27, 2011 in Stockholm Sweden

BZ 84 - Health, wealth and ways of life. What can we learn from the Swedish, US and UK experience? 23-24 September 2010 in London

BZ 83 - Nordic Vaccine Meeting. 14-15 October, 2010 in Stockholm

BZ 82 - Management of neovascular age-related macular-degeneration.
September 24-25, 2009

BZ 81 - Porphyrins and Porphyrias. June 14-18, 2009

BZ 80 - Assisting fertility - challenges and strategies. May 14-15, 2009
 
BZ 70 - Vaccine Development in the 21st centuryFebruary 19-21, 2008

BZ 79 - "Syrgas - från forskning till klinik". April 14, 2008

BZ 71 - The tobacco epidemic. April 24-25, 2008

BZ 72 - Prehospital care. May 6-7, 2008

BZ 73 - Preeclampsia June 2-3, 2008 
 
BZ 74 - Immune regulation - a common link in Reproductive Biology, Infections and Autoimmunity. September 4-6, 2008 

BZ 75 - The aging male. September 24-26, 2008

BZ 76 - Obesity - origins, consequences and treatment. October 23-24, 2008

BZ 77 - Prevention of falls and injuries in older people. November 6-7, 2008 

Mer information: annie.melin@sls.se och agneta.ohlson@sls.se