OK

Framtidens medicin och hälsa med läkarrollen i fokus!


Den 14–15 november 2017 arrangerar Svenska Läkaresällskapet ”Framtidens Medicin och hälsa” på Stockholm Waterfront. En mötesplats med läkarrollen i fokus.

Under två dagar samlas läkarkåren tillsammans med beslutsfattare, myndigheter, andra sakkunniga och övriga vårdprofessioner för att samtala kring angelägna frågor avgörande för hälso- och sjukvårdens utveckling.

En nyinrättad programkommitté som leds av docent och överläkare Ola Björgell har fått direktiv för sitt planeringsarbete från Läkaresällskapets nämnd och kommer successivt att arbeta fram programmet under våren.

De frågeställningar som kommer att lyfts i programpunkterna ska ta utgångspunkt i det som är viktigt för läkare men även ha giltighet ur ett samhällsperspektiv.

Syftet med mötet är att tillföra läkare och andra besökare ny relevant kunskap, stärka läkarkåren som drivkraft i hälso- och sjukvårdens utveckling samt sätta hälso- och sjukvårdens stora framtidsfrågor ur ett läkarperspektiv på den politiska dagordningen.

Mer information om avgifter, program, medverkande och anmälan uppdateras löpande.

Mer information om programkommittén >>

För frågor vänligen kontakta projektledare Magnus Anclair

FMH 2017

FMH 2017

Ordförande Ola Björgell

Programkommittén ledd av Ola Björgell kommer under våren ta fram ett angeläget program med läkarrollen i fokus.

Satsning för förbättrad

Satsning för förbättrad

hälsa & sjukvård i samhället

Fem angelägna utvecklingsområden för framtidens medicin & hälsa.