OK

Ola Björgell – leder arbetet i Läkaresällskapets nyinrättade programkommitté


Den 14–15 november 2017 arrangerar Svenska Läkaresällskapet ”Framtidens Medicin och hälsa” på Stockholm Waterfront. En mötesplats med läkarrollen i fokus.


Ola Björgell, docent och överläkare i medicinsk radiologi, har fått uppdraget att leda arbetet i den nyinrättade programkommittén. Kommittén har fått direktiv för sitt planeringsarbete från Läkaresällskapets nämnd och kommer successivt att arbeta fram programmet under våren.

Ola Björgell har lång erfarenhet av undervisning och utbildning samt en gedigen kunskap om kurs- och kongressverksamhet. Han är bland annat initiativtagare och kongresspresident för Framtidens Specialistläkare, Senior i Centrum, Stora
Likarättsdagarna samt kursansvarig för ett större antal återkommande utbildningar.

– Jag är glad att Ola Björgell har ställt sin breda erfarenhet och sitt djupa kunnande till förfogande som vetenskaplig sekreterare i Läkaresällskapets nämnd samt ordförande i programkommittén. Jag kan redan nu utlova ett möte med ett helt nytt format och ett högkvalitativt program som kommer att locka läkarkåren, beslutsfattare, myndigheter och övriga vårdprofessioner, säger Stefan Lindgren ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

Vid sidan av sitt brinnande engagemang för utbildning och fortbildning är Ola även kliniskt verksam som överläkare på ultraljud och interventionell radiologi, samt med en forskningsbakgrund inom tromboembolism samt gastrointestinal radiologi.

– Svenska Läkaresällskapet är en organisation med hög trovärdighet och kompetens. Under 2017 kraftsamlar Läkaresällskapet för att möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvården och jag ser fram emot att vara med och sätta agendan och skapa ett nytt program för ”Framtidens Medicin och Hälsa”, säger Ola Björgell, vetenskaplig sekreterare och ordförande i SLS programkommitté.

I rollen som projektledare för ”Framtidens Medicin och Hälsa” återser vi Magnus Anclair som 2013 var projektledare för Läkaresällskapets framgångrika möte ”Global Health - Beyond 2015”. Magnus kommer senast från Skolforum där han var VD och kommer nu att ansvara för att ”Framtidens Medicin och Hälsa" blir ett interaktivt och innovativt möte som man inte vill missa.

Programkommittén


Ordförande: Ola Björgell
Ledamöter:
Catarina Almqvist Malmros
Tobias Alfvén
Boel Andersson Gäre
Anne Björk
Andreas Borsiin
Helena Dreber
Mia Engström
Märit Halmin
Hans Hjelmqvist
Mikael Hoffmann  
Maria H Larsson
Gunnar Ljunggren
Anna Nager
Nina Nelson Follin
Karin Pukk-Härenstam
Marcus Schmitt-Egenolf
Mats Ulfendahl

För frågor vänligen kontakta projektledare Magnus Anclair

FMH 2017

FMH 2017

Den 14-15 nov 2017 Stockholm

Framtidens Medicin & Hälsa - en mötesplats med läkarrollen i fokus.

Satsning för förbättrad

Satsning för förbättrad

hälsa & sjukvård i samhället

Fem angelägna utvecklingsområden för framtidens medicin & hälsa.