OK

Gamla ST


Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring >> 
(SOSFS 2008:17)

"Doctors' specialist medical training – Regulations and general guidelines.
Descriptions of objectives" >>
corresponds to SOSFS 2008:17.

Snabblänk till ansökan om specialistbevis >>

Rekommendation angående lärandemålet medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete >>

 

AT målbeskrivning >>

Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare >>

Målbeskrivning  / Rekommendationer  / Hemsida

KIRURGISKA SPECIALITETER

Kirurgi

Utbildningsbok Kirurgi
Urologi   Urologi
Barn- och ungdomskirurgi   Barnkirurgi

Plastikkirurgi

  Utbildningsbok
    
Plastikkirurgi

Kärlkirurgi

  Kärlkirurgi

Thoraxkirurgi

  Thoraxkirurgi

Ortopedi

  Ortopedi
Handkirurgi   Handkirurgi

Anestesi och intensivvård

  Anestesi och intensivvård

Obstetrik och gynekologi

Rekommendationer Obstetrik och gynekologi

Öron-, näs- och halssjukdomar

  Oto-rhino-laryngologi

Hörsel- och balansrubbningar

   

Röst- och talrubbningar

   

Ögonsjukdomar

Rekommendationer Oftalmologi

INVÄRTESMEDICINSKA SPECIALITETER

Internmedicin

 Rekommendationer Internmedicin

Kardiologi

  Rekommendationer
Kardiologi

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

 

 Rekommendationer

Riktlinjer vetenskap&kvalitetsarbete

Gastroenterologi

Endokrinologi och diabetologi

Rekommendationer

Endokrinologi

Medicinska njursjukdomar

  Rekommendationer Njurmedicin

Lungsjukdomar

  Rekommendationer Lungmedicin

Hematologi

Rekommendationer Hematologi
Allergologi Rekommendationer Allergologi

Geriatrik

Rekommendationer Geriatrik

BARNMEDICINSKA SPECIALITETER

Barn- och ungdomsmedicin

Rekommendationer Barn- och ungdomsmedicin

Barn- och ungdomsallergologi

  Barn- och ungdomsallergologi

Barn- och ungdomsneurologi
med habilitering

 

Barn- och ungdomsneurologi
med habilitering

Neonatologi

  Neonatologi

Barnonkologi

 

Barnonkologi

Barnkardiologi

  Barnkardiologi

PSYKIATRIKA SPECIALITETER

Psykiatri

Rekommendationer Psykiatri

Rättspsykiatri

 Rekommendationer Rättspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri

 Rekommendationer Barn- och ungdomspsykiatri

BILD- OCH FUNKTIONSMEDICINSKA SPECIALITETER

Bild- och funktionsmedicin

  Bild- och Funktionsmedicin
Neuroradiologi   Neuroradiologi

Nuklearmedicin

Rekommendationer Nuklearmedicin

Klinisk fysiologi

  Klinisk fysiologi

LABORATORIEMEDICINSKA SPECIALITETER

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Rekommendationer Klinisk immunologi & Transfusionsmedicin

Klinisk mikrobiologi

Utbildningsbok Klinisk mikrobiologi

Klinisk kemi

 Rekommendationer  Klinisk kemi

Klinisk farmakologi

  Rekommendationer Klinisk farmakologi

Klinisk patologi

Rekommendationer Patologi

Rättsmedicin

 

Rättsmedicin

NEUROSPECIALITETER

Neurologi

Rekommendationer Neurologi

Neurokirurgi

Rekommendationer  Neurokirurgi

Klinisk neurofysiologi

 Rekommendationer Klinisk neurofysiologi

Rehabiliteringsmedicin

  Rehabiliteringsmedicin

ENSKILDA BASSPECIALITETER

Allmänmedicin

Rekommendationer Allmänmedicin

Onkologi

Rekommendationer Onkologi

Gynekologisk onkologi

Gynekologisk onkologi

Infektionsmedicin

Rekommendationer Infektionssjukdomar

Klinisk genetik

  Klinisk genetik

Arbets- och miljömedicin

Rekommendationer Arbets- och miljömedicin

Hud- och könssjukdomar

  Dermatologi och venereologi

Reumatologi

Rekommendationer Reumatologi

Socialmedicin

  Socialmedicin

TILLÄGGSSPECIALITETER

Akutsjukvård

  Akutsjukvård
Smärtlindring   Smärtlindring