OK

Utbildningsdelegationen


Utbildningsdelegation har till syfte att i nära samarbete med Läkaresällskapets sektioner arbeta med frågor som har betydelse för den medicinska utbildningen.

Torbjörn Ledin, ordförande

Hans Hjelmqvist, vice ordförande

Lill Bergenzaun

Gösta Eliasson

Mats Lindström

Karl Lundblad


Delegationens sekreterare
annie.melin
(at)sls.se