OK

Möten och Konst & Läkekonst 2017

 

Har du idéer till debatter eller seminarier?
Hör av dig till SLS Kansli annie.melin@sls.se

Läkaresällskapet erbjuder sina medlemmar, sektioner, delegationer och kommittéer möjligheten att ordna vetenskapliga sammankomster eller debatter kring aktuella områden som anknter till SLS kärnområden, i form av hälsa och sjukvård, inkluderande etik, forskning och utbildning.

31 januari
”Självvalt livsslut” - dags att utreda läkarassisterat suicid?
Medverkande: Anna Lindblad, psykiater, Norra Stockholms psykiatri,
Barbro Westerholm, riksdagsledamot (liberalerna),
Mikaela Luthman, Stockholms Sjukhem
Moderator Mikael Sandlund, ordf SLS etikdelegation
Se webb-TV >>

7 februari   
Prisutdelning: Asklepiospriset 2016.
Medverkande: 2016 års pristagare och SLS Kandidat- och underläkarförening
Se webb-TV >>

14 februari
Konst & Läkekonst: Povel Ramel - ett omvänt sorgearbete i glädjens tecken.
Medverkande: Kerstin Hulter Åsberg, Johanna Broman Åkesson, Lisa Ekselius
Se webb-TV >>

7 mars
Vad kan vi göra åt fetmaepidemin? Medverkande: Lars Jerdén, (moderator), Helena Dreber, Anna Gunnerbeck, Anne Christenson, Örjan Ekblom, Anna Gunnerbeck, Erik Hemmingsson, Annika Jansson, Torsten Olbers
Se webb-TV >>


14 mars
Konst & Läkekonst: Kärlekens språk – sexualupplysning i svensk film före 1980
Medverkande: Johanna Broman Åkesson, fil.dr. i musikvetenskap, föreläsare och skribent, leder oss in i Povel Ramels förtrollande rika musikvärld. Lisa Ekselius, professor i psykiatri, forskar om svåra personliga trauman och hur de präglar oss som individer, på gott och ont. Moderator: Kerstin Hulter Åsberg.
Se webb-TV >>

21 mars
"Läkare i väpnade konflikter” - hur kan man arbeta i konflikt- och katastrofsituationer? Medverkande: Märit Halmin, anestesiolog och aktiv i Läkare utan gränser. Eugene Bushayija, rekryterare i Läkare utan gränser
Se webb-TV >>

28 mars
”Vad händer med ny läkarutbildning och ingen AT?”  
Om bl.a. specialistläkarutredningen som ska komma med förslag om man ska ha något introduktionsår mellan läk leg och specialistutbildning.
Medverkande
: Jens Schollin, Torbjörn Ledin (moderator), Hans Hjelmqvist.
Se webb-TV >>

4 april
Lennanderföreläsning: Gunnar Kahlmeter, Klinisk mikrobiologi, Växjö
Se webb-TV >>

25 april
Läkare mot tobak 25 år! Gunilla Bolinder m.fl.
Se webb-TV >>

9 maj
SLS Fullmäktigemöte kl. 10-16 med eftermiddagstema.

16 maj
Konst & Läkekonst: Hur mådde egentligen Gunnar Wennerberg?
Medverkande: föreläsare är Adam Taube och för musikinslagen står Anders Andersson, Johan Sundelöf, sångsolister, samt även en pianist.
Se webb-TV >>Tid och plats:
Tisdagar kl. 18-19.30  i Läkaresällskapets hus på Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm.
Du kan även se och höra föredragen/debatterna live eller i efterhand på youtube:
https://www.youtube.com/user/Lakaresallskapet/live.

Sammankomsterna är öppna föreläsningar eller debatter. De är gratis och för alla.
Du behöver inte vara medlem i Läkaresällskapet. Ingen föranmälan behövs!

Efter programmet finns möjlighet att äta en lättare middag.
Pris: 150 kr/person (exkl dryck). Föranmälan till Restaurangen:
08-411 60 50 / 070-235 38 55 eller bokning(at)restaurang-lakaresallskapet.se


Webb-TV


2008  ·  2009  ·  2010  ·  2011

2012  ·  2013  ·  2014  ·  2015 

2016  ·  2017