OK

Tisdagar 2009


3 februari
Tema: Äldre och läkemedel Del 1: Forskning och praktik
Medverkande: Kerstin Hulter Åsberg (moderator), Ylva Böttiger, Sten Landahl, Yngve Gustafson,Barbro Westerholm

10 februari
Har våra akutmottagningar något att lära sig av Toyota?
Medverkande: Nasim Farrokhnia (moderator), Katarina Göransson, Sven Oredsson, Jon Rognes

17 februari
Sjukvård för papperslösa
Medverkande: Anne Sjögren (moderator), Niels Lynöe, Thomas Flodin, Henry Ascher, Anne Sjögren, Maria Roskvist

24 februari
Presentation av tre jubileumsböcker
Medverkande: Christer Edling (moderator), Gunnar Broberg och Peter Aspelin

3 mars
Värdebaserad medicin och evidensbaserad medicin
Medverkande: Ingemar Engström (moderator). Helge Malmgren, Nina Rehnqvist-Ahlberg, Fredrik Svenaeus

10 mars
Glutenintolerans - en folksjukdom med många ansikten
Medverkande: Jonas F Ludvigsson (moderator), Klas Sjöberg, Lars Agreus, Markku Mäki

17 mars
1900- talets stora epedemi om hjärt-kärlsjukdomarnas uppgång och fall
Medverkande: Kjell Asplund

24 mars
Barn och ungdomars livsvillkor
Medverkande: Peter Friberg (moderator), Lars Gelander, Eva Tideman, Walter Osika

31 mars
Hur ska läkemedelsskador hos äldre förhindras?
Medverkande: Kerstin Hulter Åsberg (moderator), Johan Fastbom, Anders Nilsson, Sten Landahl. Ylva Böttiger

1 april
Långtidsbiverkningar av läkemedel - är vi för snabba att lansera nya preparat?
Medverkande: Agnes Lindbo (moderator) Kandidatföreningen, Ulf Bergman, Jan Liliemark, Aron Revesz

28 april
Lennanderföreläsning. Bröstmjölk - prototypen för ett funktionellt livsmedel?
Föreläsare Olle Hernell

22 september
Farsoter och andra sjukdomar i krigens spår: Ett finsk-svenskt 200-årsminne och dagens Afrika.
Deltagare: Åsa Molde (moderator), Kjell Asplund, Johan von Schreeb

29 september
HPV infektioner och deras konsekvenser genitalt och i munhålan.
Deltagare: Eva Rylander, Tina Dalianis, Eva Munck-Wikland

6 oktober
2009 års Nobelpristagare presenteras
Deltagare: Ledamöter från Nobelkommittén

13 oktober
Finns indikation för hyperbar syrgasbehandling (HBO)?
Deltagare: Claes Frostell (moderator), Nicklas Oscarsson, Magnus Löndahl, Claes Frostell, Anders Oldner (Con – bristfällig evidens för HBO)

20 oktober
Är fördelningen av forskningsmedel rättvis och samhällsekonomisk?
Deltagare: Caroline Mellberg (moderator), Tommy Olsson och andra verksamma forskare

27 oktober
När evidensen är otillräcklig – är konsensus svaret?
Deltagare: Mats Eliasson (moderator), Ingemar Bohlin, Stefan Lohmander, Nina Rehnquist

3 november
Ordförandens högtidsföreläsning, Peter Aspelin

10 november
Rökfri vid operativa ingrepp – har vi råd att låta bli?
Deltagare: Johanna Adami (moderator), Hanne Tønnesen, Li Felländer-Tsai, Richard Lövenberg

17 november
Aktuellt om influensaläget
Deltagare: Annika Linde, Åke Örtkvist

1 december
Som förskrivande läkare bidrar vi till miljöförstöringen!
Deltagare: Ingrid Eckerman (moderator), Åke Wennmalm, Björn Wettermark, Åke Wennmalm

8 december
Nationella riktlinjer – ett hot mot äldres hälsa?
Deltagare: Yngve Gustafson (debattledare), Lars-Erik Holm, Gunnar Akner, Lena Molander, Anders Hernborg

15 december
Doktor Carlander i praktiken
Föreläsare: Gudrun Nyberg 

Webb-TV


2008  ·  2009  ·  2010  ·  2011

2012  ·  2013  ·  2014  ·  2015 

2016  ·  2017