OK

Tisdagar 2011


1 februari Konst & Läkekonst
Kreativitet och psykisk sjukdom
Föreläsare:
Marie Åsberg och Etienne Glaser

8 februari
IT – ett recept på bättre läkemedelsförskrivning?
Medverkande: Lars L Gustafsson (moderator)  Ylva Böttiger, Birgit Eiermann, Mikael Lundborg, Henrik Artman m.fl

15 februari PASTEURFÖRELÄSNING
Bakteriers sjukdomsalstrande egenskaper och hur de kan tämjas.
Föreläsare:
Staffan Normark

22 februari Hormonbehandling vid klimakteriebesvär
– från panik till sans och vett
Medverkande: Inger Sundström Poromaa (moderator), Angelica Linden Hirschberg, Kerstin Nilsson

8 mars Kandidatföreningen: "Hans Excellens?"
Medverkande:
David Svaninger (moderator), Johanna Adamo, Beatrice Högå,
Ulf Sandström 
Diskussion kring Delegationen för jämställdhet i högskolans rapport kring excellens och starka forskningsmiljöer.


15 mars Konst & Läkekonst
Medicinsk arkitektur. Från forntid till framtid.
Medverkande:
Fredrik von Feilitzen, Hans Persson på flygel, Agneta Philipson, arkitekt, John Sax, operasångare.

                                     
22 mars 
Regenerativ medicin - ett effektivt verktyg i framtidens sjukvård?
Medverkande:
Maj-Charlotte Wallin, VD AFA Försäkring, Peter Friberg


29 mars
 
Metabol risk - att förebygga och behandla metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom.
Medverkande:
Dan Gothefors (moderator), Håkan Jarbin, Yvonne Linné von Hausswolff-Juhlin, Roland Morgell, Eva Toft, Urban Ösby

5 april LENNANDERFÖRELÄSNING (webbsändes inte)
När immunsystemet löper amok.
Från immundefekta barn till svår svininfluensa.
Föreläsare:
Jan-Inge Henter

Ovanliga sjukdomar kan lära oss om vanliga sjukdomar. Familjär hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH) är den vanligaste medfödda fatala immundefekten. Den orsakas av defekt nedreglering av immunsystemet, pga nedsatt funktion av våra mördarceller. Med cytostatika och kortison kan vi lyckosamt bromsa den ”cytokine storm” som karakteriserar HLH. Denna terapi kan även användas vid helt andra, vanligare, former av kraftig överaktivering av immunsystemet.

12 april Konst & Läkekonst
I träd vill jag susa, i gräs vill jag gro.Frödings hospitalspoesi
Medverkande:
Kerstin Hulter Åsberg (moderator) Johan Cullberg, Anita Dahl, skådespelerska

År 2011 är det 100 år sedan Gustaf Fröding lämnade jordelivet endast 50 år gammal. Han efterlämnade en rik poesiskatt, som har gjort honom till en av våra mest älskade skalder. Periodvis var han drabbad av själssjukdom. 1898–1905 vårdades han på Upsala Hospital. Tonsatta dikter framförs av Linus Börjesson.

17 maj 
Är läkaretiken kraftlös?
Medverkande:
Gisela Dahlquist (moderator), Ingemar Engström, Thomas Flodin, Göran Bodegård, Anders Printz 

24 maj
Kvalitetsregister - en guldgruva eller integritetshot?

Medverkande
Ulf Haglund om kvalitetsregistrens historia
Ingemar Engström om etik/ integritet
Linda Morfeldt om integritetshot
Patrik Sundström, jurist på SKL o tidigare på Datainspektionen om lagreglering av register o journal
Mona Boström om fortsättningen av utredningen om kvalitetsregister.

Hösten 2011

6 september
Konst & Läkekonst "Tintins hälsa"

Medverkande: Jonas F Ludvigsson

13 september
Strålning i människans tjänst.

Medverkande: Long Long Chen, Kandidatföreningen, Rolf Lewensohn, Peter Hofvander, Strålsäkerhetsmyndigheten, Mynidgheten för samhällsskydd och beredskap och Svenska läkare mot kärnvapen

Målgrupper: Alla som är intresserade av ämnet.

Lärandemål: Att öka kunskapen om biologiska effekter av strålning

20 september
CMV - ett vanligt virus med en trolig roll vid kronisk inflammation och cancer

Medverkande: Cecilia Söderberg-Naucler m.fl.

Lärandemål: Att öka kunskapen om effekter av kronisk infektion med CMV.

Målgrupper: Intermedicinska specialiteter samt onkologi.

27 september
Konst & Läkekonst
Jussi Björling
Musikaliska, medicinska och mänskliga aspekter på en enastående sångarkarriär

Medverkande: Hans Persson (moderator), Jacob Forsell, Mårten Rosenqvist, Sten Levander och gäster från Operan.

4 oktober
Nobelpriset i medicin eller fysiologi

Mer information om pristagarna >>

11 oktober
Yrsel
State-of-the-art.

Föreläsare: Måns Magnusson

Lärandemål: Att bättre kunna utreda och behandla patienter med yrsel av olika genes.

Målgrupper: Distriktsläkare och internmedicinska specialiteter.

18 oktober
Fullmäktigemöte
”Din journal på nätet”

Medverkande: Anne Björk (moderator), Christina Ledin, Andreas Mårtensson, projektledare vid NPÖ, Åke Rosandher, Ture Ålander

Lärandemål: Höja kunskapen hos läkarkollektivet om vilka projekt som pågår när det gäller IT-frågor (speciellt patientjournalerna). Höja medvetenheten om vad nya tekniska framsteg innebär. Diskussionen behöver breddas om vad läkarna kan göra för att påverka utvecklingen.

Målgrupper: alla läkare & övrig sjukvårdspersonal

25 oktober
Konst & Läkekonst: Innovativt musikskapande i hög ålder.
Beethoven, Liszt, Verdi och R. Strauss

Medverkande:
Kerstin Hulter Åsberg, Hans Persson och Bertil Wikman, sångsolist (meddelas senare).

Ålderdomen uppfattas schablonmässigt som den period i livet då skaparkraft och nytänkande gradvis avtar. Men är det verkligen så? Nej, under speciella förutsättningar kan det vara tvärs om. Detta är sedan sekler tydligt inom konstmusiken – som måhända betraktats som den mest komplicerade och konservativa av de stora trendsättande konstarterna. Det finns ett flertal exempel på hur skaparkraften med åren stegras och initierar en drastisk förnyelse av konstarten och tonspråket.

Musik aktiverar många olika hjärnfunktioner och har en betydande effekt på social kommunikation och välbefinnande. Kan det förklara att många tonsättare uppfattas som nyskapande även på äldre dar? I kvällens program diskuteras åldrandets positiva inverkan på musikaliskt skapande. Vi sätter fokus på några tonsättare under det konservativa 1800-talet som fick den klassiska musiken att mot alla odds ta stormsteg framåt i en ensartat positiv riktning.

1 november
Årshögtid.
Från benlåda till CPD- om lärande i medicinen.
Högtidsföreläsning av Margareta Troein Töllborn, SLS ordförande

8 november
Vården av äldre människor - bättre kvalitet ger lägre kostnader

Medverkande: Yngve Gustafsson (moderator), Gunnar Akner, Örebro, Lars-Erik Holm, Socialstyrelsen och Maj Rom, SKL

Lärandemål:
Deltagarna ska kunna redogöra för huvudinnehållet i de aktuella riktlinjerna för palliativ sedering samt för de väsentligaste argumenten för och emot en tidsbegränsning av sederingen.

Målgrupper: Läkare som arbetar i verksamheter med patienter där det kan vara aktuellt med palliativ sedering.

6 december
Nya svenska riktlinjer för hjärt-lungräddning.

Nyheter och förändringar av HLR till barn och vuxna presenteras av svenska rådet för hjärt-lungräddning.

Medverkande: Leif Svensson (moderator), Solveig Aune, Helene Bylow,  Andreas Claesson, Johan Engdahl  Jan Gelberg

Lärandemål: Att ge ökad och uppdaterad kunskap inom HLR.
 
Program
kl. 18 Bakgrund (Leif Svensson)
18.05-18.15 Huvudbudskap och processen bakom guidelines. (Johan Engdahl)
18.15-18.25 Basala programmet/Första Hjälpen, (Helene Bylow)
18.25-18.40 Sjukhus och defibrillator programmen  (Solveig Aune)
18.40-18.55 Barn HLR (Jan Gelberg)
18.55-19.10 Avancerad HLR och HLR vid speciella tillstånd inkl drunkning
(Andreas Claesson)
ca 19.10 Frågestund och paneldiskussion
 

13 december
Kan man bygga bort ohälsa?
 
Medverkande: Dr. Daniel Koch, KTH och Eunyoung Choi, doktorand, KTH

Föreläsningen hålls på engelska.
 
Walkability research is a multidisciplinary research that has been initiated from the preventive medicine field with the health beneficial aspect of walking as the most significant motivation. Changes in the built environment may help people reach their physical activity goals in addition to individually oriented behavior-change interventions, by promoting sustainable and healthy living style choices. Thus, aiming to prevent obesity and promote physical health, “walkability” research examines how the physical environment influences the way people walk by considering the relationships between the built environment, individual physical activity, and human health. The research project at the School of Architecture KTH to be presented in this seminar aims at supporting urban design knowledge and practice and to contribute to the broader field of “walkability” by refining the methods and measures used to analyze the relation between walking behavior and physical environment. With empirical studies conducted in Stockholm, Sweden, the project aims also to define and develop the concept of “walkability” in the Swedish urban context.

Webb-TV


2008  ·  2009  ·  2010  ·  2011

2012  ·  2013  ·  2014  ·  2015 

2016  ·  2017