OK

Tisdagar 2012

 

VÅREN 2012

31 januari kl. 18
GUCH = Grown up congenital heart disease, en översikt

Föreläsare: Mikael Dellborg
Liten blir stor. Och gravid, vill idrotta, bli polis eller vandra i Nepal. Hur går det för våra ”Hjärtebarn” när de blir vuxna? Vilka risker finns, vilka möjligheter till fortsatt behandling finns, hur hanterar vi de konventionella riskfaktorerna hos denna, delvis nya, patientgrupp där en del är ”först i spåret” och stora randomiserade studier saknas. Ingår i kursen Medfödda hjärtfel.

7 februari kl. 18
Konst & Läkekonst
Vandringar med Goethe – från Weimar till Marienbad

Medverkande: Kerstin Hulter Åsberg, Motzi Eklöf, Linus Börjesson, Hans Persson

Goethe levde länge (1749–1832) och skapade stor litteratur. Hans dikter tonsattes av samtidens främsta kompositörer. Samtidigt gjorde han naturvetenskapliga upptäckter inom anatomi och färglära. Vad inspirerade honom på äldre dar? Vad betydde hans vandringar och ständiga återkomst till sommarens kurorter? Hans många förälskelser och samtidens oerhörda beundran?
Kerstin Hulter Åsberg berättar om ”Goethes liv och verk på äldre dar”. Medicinhistorikern Motzi Eklöf talar om ”Goethe och kurortslivets rörelser”. Tonsatta dikter av Goethe kommer att framföras av operasångaren Linus Börjesson med ackompanjemang av Hans Persson.

14 februari kl. 18:15
”Räkor på REK-listan?”

Medverkande: Ewa Axelsson, doktor i medicinsk rätt, disputerat på avhandlingen "Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård. En medicinrättslig studie".
Ingemar Engström, professor i barnpsykiatri, ordförande för Svenska läkaresällskapets delegation för etik
Anne Brynolf, medicinsk redaktionschef på Läkartidningen, läkarstudent, ledarskribent med förflutet på bl a DN och GP
Rune Eliasson, docent, kassör för Läkarföreningen Integrativ medicin

I en dom från högsta förvaltningsdomstolen beslutades att läkaren som rekommenderade homeopatiska medel och placebo inte gjorde fel samt att healing är ok att utföra som leg läk. Vad innebär detta för skolmedicinen? Är det fritt fram att behandla med placebo och alternativa behandlingsmetoder? Kan man vara både shaman och läkare?

21 februari kl. 18
Tydliga, mätbara och dokumenterade behandlingsmål

Medverkande: Ylva Böttiger (moderator), Joep Perk, Åke Schwan m.fl.
Ingår i kursen Medfödda hjärtfel.

Många patienter har i dag läkemedelsbehandlingar som är otillräckliga, saknar indikation eller inte haft önskvärd effekt.
På grund av sjukvårdens organisation kan förskrivande läkare ofta inte själv utvärdera effekten av en insatt behandling på. Det resulterar i såväl överbehandling som underbehandling. Vikten av tydliga, mätbara och dokumenterade behandlingsmål kommer att diskuteras.

6 mars kl. 18
Konst & Läkekonst
Varför växlar vikten?

Medverkande: Stephan Rössner och Holiday Singers

Jojobantning är ett sentida påfund medan viktväxling hör till människans urtidshistoria. Vi är byggda för att elastiskt kunna anpassa oss till kosttillgången och viktvariation är ett lika biologiskt som socialt och kulturellt fenomen.
I vissa delar av världen svälter man innan skörden kan bärgas, när förråd och infrastruktur inte fungerar. Menscykeln och graviditeten är naturliga tillfällen för viktcykling. I djurvärlden måste fåglar äta upp sig före långflygning och precis som flygbolagen kan optimera bränslemängden i sina tankar (för mycket = onödig energikrävande ballast, för lite = katastrof) vet fåglarna hur mycket energi de måste bära. Halva kroppsvikten hos en tätting före långresa är fett.
Men även socialt och kulturellt är viktvariation en realitet. Redan i bibeln beskriver Josef, den förste nutritionskonsulten, hur man efter Faraos dröm skall spara från de feta åren och lagra inför de magra och undgå svält.
Den katolska fastan och den muslimska ramadan är båda exempel på påfunna tillfällen till viktvariation. Dessvärre ger Ramadan ingen viktnedgång, mätningar visar tydligt, att vad man avstod under dagsljuset väl kompenseras efter solnedgången.

13 mars kl. 18
Barn med medfödda hjärtfel - etiska aspekter

Medverkande: Kristina Söderlind-Rutberg (moderator), Thomas Higgins,
Sven-Erik Sonesson, Ann Edner och Gisela Dahlqvist.

Ingår i kursen Medfödda hjärtfel.

20 mars kl. 18
Forskning kring medfödda hjärtfel

Föreläsare: Bengt Johansson, Umeå och Jan Sunnegårdh, Göteborg

Ingår i kursen Medfödda hjärtfel.

27 mars kl. 18
Den nya läkarutbildningen

Medverkande
: Emma Spak (moderator), Brita Bergseth, Högskoleverket, Charlotte Elam, Cecilia Halle, Socialdepartementet, Ingrid Schmidt

En redovisning av var utredningen befinner sig idag och en presentation av målbilden.

Håll dig uppdaterad via Läkarutbildningsutredningens webbplats:
http://www.sou.gov.se/lakarutbutr/index.htm

17 april kl. 18
Konst & Läkekonst Musik och kemi

Föreläsare: Eddie Persson

Aleksandr Borodin (1833–1887) var läkare och fick tidigt i karriären en professur i kemi vid universitetet i St Petersburg. Som kemist var han en framstående vetenskapsman med världsrykte, han träffade alla de stora kemisterna i Europa. Han skrev också musik och räknas i dag som en av de största tonsättarna i den ryska musikhistorien trots att han själv betraktade sig som ”söndagskompositör”. Men Borodins musik beundrades överallt, den mäktige Franz Liszt höjde honom till skyarna, de samtida betydelsefulla ryska kompositörerna försökte förgäves förmå honom att överge forskarbanan till förmån för musiken.
Föredraget kommer att beröra den kamp som Borodin förde på många fronter: för forskning och högre akademisk undervisning i kemi, för medicinsk och naturvetenskaplig undervisning till kvinnliga studenter och för återupprättande av det ryska i musiken i opposition mot den rådande occidentalismen.

24 april kl. 18
Temakväll om bemötande
Empatisk doktor ger friskare patienter
Hur kan vården bli bättre på bemötande?

Dåligt bemötande, bristfällig information och brist på empati hos vårdpersonalen är en allt vanligare orsak till att patienter vänder sig till Socialstyrelsen med en anmälan. Det får stora konsekvenser för patienterna som känner sig missförstådda, otrygga och missnöjda. Samhället får också betala dyrt för bristerna i kommunikation.

Så här behöver det inte vara. Kommunikationsförmåga är en färdighet som kan tränas. Alla kan bli bättre!

Medverkande: Eva Nordin (moderator), Peter Friberg, Gösta Eliasson, Astrid Seeberger, Håkan Hedman, Maria Jernsdotter Björklund, Andreas Borsiin, Susanne Fröroth

8 maj kl. 18
Lennanderföreläsning

Föreläsning inom kirurgi
Stroma - en källa till framtidens tumörmarkörer

Föreläsare: Malin Sund, Umeå Läs mer i SLS Aktuellt nr 1 / 2012 >>

22 maj kl. 18
Osteoporosdiagnostik och behandling.
Vad medför de nya nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen?

Medverkande: Mattias Lorentzon (moderator), Andreas Kindmark, Dan Mellström, Ove Törring

Osteoporossällskapet bjuder in till föredrag och diskussion om vad Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer om osteoporos kommer att medföra.

 

Hösten 2012

18/9 kl. 18-19.30 Konst & Läkekonst
Hälsa till Strindberg!

Medverkande: Stephan Rössner, Lennart R Svensson, skådespelare och Bobo Steneby, piano

Strindbergsjubileet 2012 firas på många sätt. För Konst & Läkekonst har vi för Läkaresällskapet valt infallsvinkeln “hälsa på Strindbergs tid”. Före förra sekelskiftet kunde en patient som träffade en läkare ha större risk att fara illa än att ha glädje av besöket. Sedan blir det bättre. Kirurgin är framgångsrik, men läkemedlen är måttligt effektiva.

Trots diagnostiska framsteg är det fortfarande vanligt att ”hela sig själv”. Kurorten blir därför populär. Det medicinska vetandet exploderar men de verkliga terapeutiska skördarna kommer först senare generationer till gagn. Tbc är en folksjukdom, de ensamstående pigornas utsatta barn far illa i storstäderna, syfilis är en sjukdom, som är vanlig men ingen vill tala om. Läkarsällskapets inställning i
sexualfrågor präglas knappast av någon vid- eller framsynthet.

Klara soppteaters verkligt stora publikframgång var entimmespjäsen Jävla karl (ett Strindbergscitat), med vilken skådespelaren Lennart R Svensson haft formidabla framgångar och turnerat internationellt. Han sjunger tonsatta dikter av Strindberg, spelar upp Strindberg som person och geross citat, som fortfarande har lyskraft.
Sekelskiftets folkhälsoperspektiv varvas med Strindbergs livssyn.

25/9 kl. 18-19.30 Debattkväll om genetikens växande betydelse

Medverkande: Eva Nordin (moderator), Anna Bratt, journalist, Nils Conradi, Stig Nyman, (kd) och landstingsråd i Stockholms läns landsting och Ulf Kristoffersson

För några tusenlappar kan du idag beställa DNA-tester på nätet och få veta om du har en ökad risk att drabbas av exempelvis blodpropp, cancer och diabetes.

Fler och fler individer köper information av kommersiella företag. Men vad säger resultaten? Vem ska tolka dem och hur ska informationen användas? Hur hanterar samhället och hälso- och sjukvården gentester som kan skapa oro och ängslan om resultatet visar ökad risk för cancer, diabetes, psoriasis, ledgångsreumatism? Utvecklingen går snabbt och många företag utlovar genetiska orakelsvar. Samtidigt finns det också möjligheter att med framtidens gentester skräddarsy behandlingar och stötta individer mot en hälsosammare livsstil.


2/10 kl. 18-19.30 Paneldebatt: vidareutbildning, fortbildning och kvalitetsutveckling. Vad vill professionen efter IPULS?

Medverkande: Stefan Lindgren, Kerstin Nilsson, Svenska Läkaresällskapet, Frida Nobel, Socialstyrelsen, Heidi Stensmyren, Sveriges läkarförbund.

9/10 kl. 18-19.30 Årets Nobelpristagare i fysiologi eller medicin presenteras

Medverkande: Jonas Frisén MD professor i stamcells forskning och
Ordförande i Nobelkommittén Urban Lendahl PHD professor i genetik

Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har beslutat att Nobelpriset i Fysiologi eller Medicin år 2012 gemensamt tilldelas

John B. Gurdon och Shinya Yamanaka

för upptäckten att mogna celler kan omprogrammeras till pluripotens

Tillkännagivandet presenterades 8/10 på Nobelförsamlingens hemsida http://www.nobelprizemedicine.org/ - Läs mer om pristagarna >>

 

16/10 kl. 18-19.30 Konst & Läkekonst
Ingmar Bergman och döden

Samtal med teaterkritikern, författaren och Bergmankännaren Leif Zern. Introduktion och samtalspartner Kerstin Hulter Åsberg.

Vad finns det för samband mellan den store filmkonstnären Ingmar Bergman och läkekonsten?
Bortsett från att det finns ett antal läkare, sjuksköterskor, sjukhusmiljöer, sjukdomar, både fysiska och psykiska, i hans filmer och teateruppsättningar, finns det ett genomgående gemensamt och utmanande tema: DÖDEN. För Ingmar Bergman gav tanken på döden starka känslor av hypokondri, fobi och skräck, men blev också drivkraften i skapandet, energigivande och underhållande. Kvällens samtal kommer att illustreras med en rad exempel från filmhistorien.

23/10 kl. 18-19.30 Årshögtid.
Högtidsföreläsning: ”Slumpen – en tillfällighet?”
Peter Friberg, ordförande i Svenska Läkaresällskapet

6/11 kl. 18-19.30 Uterustransplantation

Medverkande: Håkan Billig, Svenska Läkaresällskapets forskningsdelegation och Mats Brännström, Göteborg, Svensk förening för obstetrik & gynekologi

I september 2012 genomfördes de två första livmoderstransplantationerna på människa i Sverige. Två mödrar donerade sina livmödrar till sina döttrar. Vi planerar ytterligare åtta transplantationer under 2012-2013. Transplantationerna har föregåtts av omfattande djurexperimentell forskning och under de senaste fem åren även samträning av de tio kirurger som utförde transplantationerna. Föredraget kommer att behandla forskningen inom området, potentiella patientgrupper, tekniken vid human livmoderstransplantation samt även belysa etiska aspekter kring livmoderstransplantation.

Arrangörer: SLS Forskningsdelegation och SFOG, Svensk förening för obstetrik & gynekologi

13/11 kl. 18-19.30 Den gravide mannen

Medverkande: Claudia Bruss (moderator) Svenska Läkaresällskapets Etikdelegation, Cecilia Dhejne (psykiatriker, enheten för könsbyte Huddinge), Marc Bygdeman, prof emerius.

Arrangörer: SLS Etikdelegation och SFOG, Svensk förening för obstetrik & gynekologi

20/11 kl. 18-19.30 Fotokonsten i medicinens tjänst

Bildanalys och visualisering inom vård och omsorg
Föreläsare: Anders Persson är överläkare, professor och chef för Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) vid Linköpings universitet.

Vid centret utvecklas framtida metoder och verktyg för bildanalys och visualisering inom vård och omsorg. Han har arbetat inom det bildmedicinska området i över 20 år och var en av de första i världen att införa färg-3D-bilder från datortomograf och
magnetkamera i klinisk praxis. Hans tvärvetenskapliga forskning fokuserar på det faktum att nya verktyg måste baseras på användarens krav och behov.
Ett tydligt exempel på detta är det så kallade “virtuella obduktionsbordet” som rönt stor uppmärksamhet. Denna typ av forskning är ett absolut krav för att klara morgondagens komplexa värd med åldrande befolkning och sinande naturresurser, både inom det medicinska och tekniska området. Frågor som kommer att belysas är: Vad är dom nya trenderna inom medicinsk bildvetenskap? Vilka frågor måste vi prioritera för att klara av morgondagens förändrande sjukvårdspanorama?

4/12 kl. 18-19.30 Misoprostol vid förlossningsinduktion och abort
- kan man använda läkemedel utanför godkänd indikation?

Medverkande: Carl-Olav Stiller, klinisk farmakologi, KS (moderator),
Kristina Gemzell Danielsson, KS och Viveka Odlind, Läkemedelsverket

Arrangörer: Svenska Läkaresällskapets kommitté för läkemedel och SFOG, Svensk förening för obstetrik & gynekologi

11/12 kl. 18-19.30 Empati – när, var och hur?
Svenska Läkaresällskapets Kandidatförening
En paneldiskussion om empati. Hur utvecklas/minskar empatin hos läkarstudenter under utbildningen. Är det ett problem?

Medverkande:
Long Long Chen (moderator), Gustav Nilsonne m.fl.
En rättsmedicinare kommer att delta och informera om var i hjärnan man tror att empati sitter. Kan det t.ex. vara så att psykopater saknar empati eftersom deras hjärnor ser ut på annat sätt?

Målgrupp: alla som är intresserade av vad empati är och varför vi har empati. Sammankomsten riktar sig speciellt till yngre läkarer och läkarstudenter, men alla är förstås välkomna.

18/12 kl. 18-19.30 Julbordet – forntids föda på framtids fat
Stefan Rössner kåserar om våra favoriter på julbordet

TISDAGSSAMMANKOMSTER är föredrag och debatter i aktuella medicinska ämnen. Välkommen att se och höra föredrag i Läkaresällskapets hus eller se sammankomsten via webb-tv direkt eller i efterhand på www.sls.se

KONST & LÄKEKONST
är en föreläsningsserie som bl.a. tar upp sjukdomars betydelse för konstnärers skapandeprocess och verk. Programmen framförs av läkare, författare, musiker eller andra konstnärer.

TID & PLATS
Tisdagar kl. 18-19.30 i Svenska Läkaresällskapets hus på Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm.

Webb-TV


2008  ·  2009  ·  2010  ·  2011

2012  ·  2013  ·  2014  ·  2015 

2016  ·  2017