OK

Tisdagar 2015


Hösten 2015

8 september kl. 18-19.30  ∙  Om självskadebeteende i dagens Sverige
”Att skära, rispa eller bränna sig – nytt eller gammalt fenomen?”

Självskadebeteende, dvs att aktivt tillfoga sin egen hud skada på olika sätt, är vanligt förekommande. De allra flesta som skadar sig själva slutar spontant, medan vissa kan fastna i beteendet och också utveckla allvarligare former. För de som fastnar i allvarligt självskadebeteende är självmordsrisken förhöjd. Av det skälet initierade regeringen det s.k. Nationella självskadeprojektet för snart fyra år sedan. Vid tisdagsmötet kommer ges en beskrivning av självskadebeteendets historik, hur det är att skada sig själv och komma ur det, och också över olika aktiviteter som pågår inom ramen för det nationella projektet.

Medverkande: Clara Hellner Gumpert, verksamhetschef vid Centrum för psykiatriforskning, Hanna Sahlin, leg psykolog och doktorand vid CPF, Johan Bjureberg, leg psykolog och doktorand vid CPF, Åsa Steinsaphir, brukarinflytandesamordnare vid Norra Stockholms Psykiatri. Se webb-TV >>

9 september kl. 8.30–10 Frukostseminarium 
Arbetsmiljöns betydelse för hjärt-kärlsjukdom

Medverkande: Expertgruppen som gjort forskningssammanställningen:
Töres Theorell, professor, Stockholms universitet, Katarina Jood, docent, Göteborgs universitet, Joep Perk, professor, Linnéuniversitetet, Lisbeth Slunga Järvholm,
docent, Umeå universitet, Eva Vingård, professor, Uppsala universitet,
Per-Olof Östergren, professor, Lunds universitet
Medverkande i diskussion av slutsatserna i rapporten: Olivia Wigzell, GD, SBU,
Irene Wennemo, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet,

Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör Arbetsmiljöverket  Se webb-TV >>
Anmälan till frukostseminariet till annie.melin@sls.se senast den 4/9

15 september kl. 18–19.30  ∙  Konst&Läkekonst Dr Lindell spelar Dr Glas
Dramatisering av Odd Lindell, specialist i allmänmedicin och företagshälsovård.

Medverkande:
Odd Lindell, Nils O Sjöstrand, ordförande i Söderbergsällskapet och Hans Person vid flygeln.

För mig är Doktor Glas en tidlös skildring av tragiken hos en mycket ensam människa och de fruktansvärda konsekvensera av denna ensamhet även för omgivningen. Kärnan finns i repliken:

”Ingenting förringar och drar ned en människa så, som medvetandet att icke vara älskad. Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill inge människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst.”

I min dramatisering (till 99% ur Hjalmar Söderbergs bok) ges nycklar från Tyko Gabriels barn- och ungdom, bla faderns systematiska misshandel och drunkningsdöden hos hans stora (och enda besvarade!) kärlek (därmed ingen sanktion för att man får mörda misshagliga patienter!). Det ges också bilder ur vardagen för förra sekelskiftets husläkare – ja, telefonen kunde väcka redan Tyko Gabriel mitt i natten... Den drastiska, svarta humorn, mängderna av fyndiga ”one-liners” och den intensivt bitterljuva melankolin av klassiskt Söderbergskt märke ger, hoppas jag!, en smakfull förpackning åt den dryga timmens enmansföreställning. Och som kriminaldrama betraktat: Wallander kan slänga sig i väggen! Se webb-TV >>

29 september kl. 18–19.30  ∙  Ebola och MERS-CoV
– finns det risk för epidemisk spridning av dessa smittor även i Sverige?
Medverkande: Åke Örtqvist, smittskyddsläkare, Stockholms läns landsting.Se webb-TV >>

6 oktober kl. 18–19.30  ∙  Årets Nobelpristagare presenteras

Medverkande: Jan Andersson, Professor i infektionssjukdomar, ledamot av Nobelkommittén och Ann-Mari Dumanski, Nobelkansliet.

Se webb-TV >>

Årets medicinpris går till parasitbiologen William C. Campbell, mikrobiologen Satoshi Ōmura och Youyou Tu för deras upptäckter bakom läkemedel mot malaria och andra stora parasitsjukdomar.

Motivering: "Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2015 med ena hälften gemensamt till William C. Campbell och Satoshi Ōmura för deras upptäckter rörande en ny terapi mot infektioner orsakade av parasitmaskar och den andra hälften till Youyou Tu för hennes upptäckter rörande en ny terapi mot malaria."

William C. Campbell, expert på parasitbiologi vid Drew University, USA, och Satoshi Ōmura, mikrobiolog vid Kitasato University, Japan, belönas för sina upptäckter bakom ett nytt läkemedel, Avermectin, som är effektivt mot flodblindhet och lymfatisk filariasis och en rad andra parasitsjukdomar.

Andra hälften av priset går till Youyou Tu, forskare vid China Academy of Traditional Chinese Medicine, Kina, som upptäckte Artemisinin, ett läkemedel mot malaria.

Läs mer: Nobelförsamlingens pressmeddelande >>


20 oktober kl. 18–19.30  ∙ Skakvåld
– pediatriska, perinatalmedicinska, rättsmedicinska, barn- och vuxenpsykiatriska överväganden

Medverkande: Ulf Högberg, Uppsala Universitet (moderator), Jonas Ludvigsson, KI, och barnläkare, Ingemar Thiblin, Uppsala universitet, rättsmedicinare
Göran Högberg, vuxen- och barnpsykiatriker Se webb-TV >>


27 oktober kl. 18–19.30 ∙ Konst&Läkekonst Helan går...mest upp i vikt
Medverkande: Stephan Rössner

En gång i stumfilmens barndom var feta skådespelare eftersökta artister. ”Any fat man is funny- especially if he eats spagetti” sa en cynisk filmproducent. Oliver Hardy (Helan) fick extra betalt för varje kilo han kunde gå upp i vikt! Men med ökat hälsomedvetande försvann intresset för fetknoppar på scen och varieté. Lyteskomikens kulturhistoria är en fascinerande exposé över hur kroppsideal varierat över tiderna: Från den groteske Elephant man från 1800-talets slut till den spinkige Charlie Chaplin, från den mulliga Oprah Winfrey från  till den anorektiska Twiggy. Se webb-TV >>

3 november kl. 18-19.30 ∙ Nya astmariktlinjer – en väg mot bättre astmakontroll?
Medverkande:
Christer Janson, Uppsala m.fl. Se webb-TV >>

 
10 november kl. 18-19.30 ∙ Konst&Läkekonst Sömn och sömnlöshet i samtidskonsten
Föreläsare: Jennie Fahlström, konstvetare och verksamhetsledare för Sveriges Allmänna Konstförening.

Konstnärers skildringar av sömnen finns i oändliga variationer. Om dåtidens tekniker dominerats av måleriska och skulpturala sovande kroppar har vi genom samtidskonstens uttrycksformer de senaste fem decennierna kunnat ta del av verk som visar förväntad sömn, sömnlöshet och djupsömn eller tonårsdvala inför publik. Med film, foto, performance och installationer involveras även betraktaren i flera av dessa verk i ett önskvärt eller påtvingat sömnbehov.

Gemensamt för både äldre och nyare verk är den sovandes både sårbara utsatthet och trygga vila när sömnens krafter tar över. Sömnen och dess vanligaste plats sängen blir en möjlig annan värld eller fungerar som ett komplement till den vakna världen där prestationer, aktiviteter och sociala samspel utmärker motsatsen till den sovandes ensamma uppdrag att ta igen sig inför kommande utmaningar. Föreläsningen presenterar ett urval samtida svenska och internationella konstnärskap varvat med äldre kollegor ur konsthistorien, som genom visuellt experimenterande försiktigt eller med större dramatik närmar sig sömnen hos den sovande eller den sömnlöse. Se webb-TV >>


17 november kl. 18–19.30 ∙ Årshögtid
Prisutdelning och högtidsföreläsning av SLS ordförande Kerstin Nilsson.

24 november kl. 18-20 ∙ Hälsofarlig korruption – prevention genom etiskt/kritiskt tänkande i all högre utbildning?

Tid & plats: tisdagen den 24 november 2015 kl. 18.00 - 20.00  
Svenska Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10

Anmälan: senast den 19 november till annie.melin@sls.se

Moderator: Professor Nina Rehnqvist

•    Professor Lennart Levi: ”Patogenes med rötter i den samhälleliga och individuella värdegrunden”.

•    Huvudsekreterare Robert Cloarec : ”Etik och kultur i statsförvaltningen – från ord till handling”.

•    Psykiatrisamordnare dr Ing-Marie Wieselgren: ”Etik i kommuner och landsting”.

•    Professor Tomas Brytting: ”Etik i näringslivet”.

•    F statsrådet Tobias Krantz: ”Hur engagera företag och studenter?”

•    Statsrådet Helene Hellmark Knutsson: ”Utvecklingsmoral för framtidens Sverige”.

Samhällens, företags och individers värdegrund påverkar otaliga beslut och transaktioner världen över. Transaktioner som i sin tur har stor inverkan på människors hälsa och välbefinnande.

En viktig statsvetenskaplig rapport (Rothstein, 2015), som summerar orsakerna till mänskligt lidande i världen, ser huvudförklaringen till dessa ”med all sannolikhet i att en majoritet av jordens befolkning lever under dysfunktionella samhällsinstitutioner.” Med bland annat endemisk korruption.

Men dessa förhållanden är inte ödesbestämda. Kunde inte läkare och andra yrkeskategorier i samverkan försöka påverka dessa processer - genom att i all högre utbildning inkludera grunderna för etiskt/kritiskt tänkande (meta-etik)?
Detta är vad ”Poznan-Deklarationen” föreslår. Den antogs enhälligt av 68 universitetsledningar samlade till generalförsamling den 24 september 2014. Sedan dess har den vunnit stöd även från universitetsnätverket ”World University Consortium”, akademikernätverket ”World Academy of Art and Science” och anti-korruptionsnätverket ”Transparency International”.

 Rothstein, B.: De samhälleliga institutionernas kvalitet. Slutrapport från ett forskningsprogram.  Riksbankens jubileumsfond i samarbete med Makadam förlag, Stockholm (2015).Se webb-TV >>

1 december kl. 18-19.30 ∙ Prehospital akutsjukvård i södra Afrika.
Finns det lärdomar att dra i Sverige?

Medverkande: Willem Stassen, sektionen för Akutsjukvård (SWESEM) och
Riksförbundet för ambulanssjuksköterskor (RAS) Se webb-TV >>

2 december kl. 18–19.30 ∙ Konst&Läkekonst Hur har läkarna format världshistorien?
Medverkande: Stephan Rössner m.fl. Se webb-TV >>

15 december kl. 18 ∙ Julsupé

Julbord utan luktsinne - hur gott är det?
Mats Holmström, vetenskaplig sekreterare i Läkaresällskapet___________

Våren 2015

20 januari kl. 18–19.30  ∙  Varför sover vi?
Föreläsning och frågestund ledd av överläkare, docent Danielle Friberg, sömnspecialist och ansvarig för sömnlab på KS, Huddinge.
Sömnproblem är mycket vanligt och ökar i samhället. Vad beror det på och vad händer i kroppen när vi sover för lite? Vad kan vi göra åt våra sömnproblem?
Se webb-TV >>

3 februari kl. 18–19.30  ∙  Allergi mot nötter och jordnöt
När är allergi mot nötter och jordnöt att betrakta som ofarlig?
Medverkande: Magnus Wickman och Marit Westman
Se webb-TV >>

Konst&Läkekonst
17 februari kl. 18–19.30  ∙  Om medicinen i Bibeln
”Sjukdom som syndastraff – och läkedom som gudsgåva”.
Bibeln innhåller många medicinskt intressanta händelser. Bibelkommissionens huvudsekreterare professor Christer Åsberg berättar om sjukdom och läkedom i bibeltexterna. Övriga medverkande: Kerstin Hulter Åsberg och Hans Persson.
Se webb-TV>>

3 mars kl. 18-19.30 ∙  Patienten och tystnaden
Vid mötet diskuteras problematiken kring läkare och annan legitimerad personal som dömts för allvarliga brott. Hur ska man förhålla sig till deras fortsatta professionella verksamhet?

Medverkande
Hans Rutberg, professor, ordförande i SLS:s kommitté för säker vård (moderator)
Ingemar Engström, professor, ordförande i SLS Etikdelegation 
Hanne Kjöller, ledarskribent på Dagens Nyheter
Ulrika Sandén, jur. dr, universitetslektor, ledamot av SLS Etikdelegation
Anna Sundberg, chefsjurist, Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Se webb-TV>>

Konst&Läkekonst
10 mars kl. 18–19.30  ∙ Huden i konst och medicin
Föreläsare: Ann Pontén, docent i dermatologi men hon har också varit verksam som konstnär och disputerade nyligen igen med avhandling om konstnären Marcel Duchamp. Se webb-TV>>

24 mars kl. 18–19.30  ∙  Om transkulturell psykiatri
Sjukvård och det mångkulturella samhällets utmaningar
Föreläsning och frågestund ledd av Sofie Bäärnhielm, överläkare, enhetschef Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting.
Se webb-TV>>

Konst&Läkekonst
14 april kl. 18–19.30 ∙ Kyrkogården – sjukvårdens ultimata produktkontroll.
Medverkande: Per Wästberg, Kerstin Hulter Åsberg, Hans Persson, Stephan Rössner.
Se webb-TV>>

21 april kl. 18-19.30 Om klimatförändringarnas inverkan på vår hälsa och miljö.
2015- års Lennanderföreläsning: Bertil Forsberg, professor i miljömedicin
Se webb-TV>>

28 april kl. 18-19.30 Om kunskap och läkekonst
Föreläsning och frågestund ledd av Christer Petersson, med dr och allmänläkare
Se webb-TV>>

Webb-TV


2008  ·  2009  ·  2010  ·  2011

2012  ·  2013  ·  2014  ·  2015 

2016  ·  2017