OK

Tisdagar, Konst & Läkekonst 2016

 

Har du idéer till debatter eller seminarier?
Hör av dig till SLS Kansli annie.melin@sls.se

Läkaresällskapet erbjuder sina medlemmar, sektioner, delegationer och kommittéer möjligheten att ordna vetenskapliga sammankomster eller debatter kring aktuella områden som anknter till SLS kärnområden, i form av hälsa och sjukvård, inkluderande etik, forskning och utbildning.


19 januari kl. 18-19.30  ∙  ”Skönhetsutredningen”

Kan läkares arbetsuppgifter regleras av en konsumentskyddslag?
Medverkande: Eva Nilsson Bågenholm, särskild utredare för Skönhetsutredningen(SOU 2014:12), presenterar regeringens utredning.
Se webb-TV >>

2 februari kl. 18–19.30  ∙  Infektioner hos våra nyanlända
Medverkande: Jenny Stenkvist, Bitr smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm
Se webb-TV >>

9 februari kl. 18–19.30  ∙  Hyperbar syrgasbehandling
Medverkande: Michael Nekludov m.fl.
Se webb-TV >>

16 februari kl. 18–19.30  ∙  Konst&Läkekonst Tor Göran Henriksson
– plastikkirurg och konstnär. Medverkande: Kerstin Hulter Åsberg, Leif Zern,
Daniel Nowinski, Daniel Klanger (pianist) Se webb-TV >>

8 mars kl. 18–19.30  ∙  Nya och dyra läkemedel
Medverkande: Rickard Malmström och Stefan Back Se webb-TV >>

15 mars kl. 18–19.30  ∙  Konst&Läkekonst Politik och musik
– en resa med Kurt Weill från Berlin till New York
Medverkande: Kerstin Hulter Åsberg, Torsten Mossberg, Kia Nyberg (sång),
Anders Karlqvist (piano)
Se webb-TV >>

5 april kl. 18–19.30  ∙  Fysisk aktivitet för barn och ungdomarFysisk aktivitet ger såväl fysiska som mentala hälsovinster hos barn och ungdomar och har även betydelse för vuxenhälsan. Man vad ska vi rekommendera och varför? Föreläsare: Örjan Ekblom, docent vid gymnastik och Idrottshögskolan,och Ulrika Berg, barnläkare och medicine doktor vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna."
Se webb-TV >>

12 april kl. 18–19.30  ∙  Konst&Läkekonst Alice Tegnér
– Barnvisor för barn och barnbilder för vuxna
Medverkande: Christina Tobeck, Magnus Winbladh, Hillevi Martinpelto, sopran, hovsångerska och Michael Engström, pianist.
Se webb-TV >>

19 april kl. 18–19.30  ∙  Lennanderföreläsning - kirurgi
Kolorektalcancer – vart är vi på väg? Föreläsare: Anna Martling, KI
Se webb-TV >>

26 april kl. 18–19.30  ∙  Kompetensprövning av läkare
avseende behörighetsnivå att utöva läkaryrket i Sverige
Medverkande: Stefan Lindgren, SLS, Nils Danielsen, Lunds universitet, Erik Magnusson, SoS, Pernilla Ek, SoS
Moderatorer : Stefan Lindgren, Erik Magnusson
Se webb-TV>>

3 maj kl. 18-19.30  ∙  Surrogatmödraskap
Utredningen: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29)
Medverkande: Kjell Asplund, ordförande SMER (moderator)
Lena Marions, docent och överläkare i gynekologi, KI och SÖS
Nina Rose, vice ordf, Kvinnliga Läkares Förening
Andreas Bengtsson, allmänläkare, grundare av surrogat.info
Torgny Gustavsson, barn- och ungdomspsykiater, representant för utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet

10 maj kl. 18-19.30  ∙  Nya perspektiv på global kirurgi
The interface of surgery and its allied disciplines - new perspectives of Global Surgery. Mötet hölls på engelska.

Medverkande: Johan von Schreeb, KI. “Surgery as a tracer for hospital performance in disasters, surgery during the ebola outbreak in Sierra Leone”.
Claudia Hanson, KI. "Access to basic and comprehensive emergency obstetric care in low income countries”.
Barbro Norrström Mittag-Leffler, ASIH Stockholm Södra. "Oncology in low and middle resource countries".
Moderator: Jenny Löfgren, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå Universitet

Se webb-TV >>

17 maj kl. 18–19.30  ∙ Kontinuitet och primärvård - dags för ett svenskt Fastlegesystem?
Medverkande:Jonas Sjögreen, Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp En Värdefull Vård
Medverkande: Ove Andersson, ordförande i distriktsläkarföreningen och 2e vice ordförande i Sveriges läkarförbund, Göran Stiernstedt, Regeringens utredare och ansvarig utredningen för "Effektiv vård"
Moderator: Karl Sallin Svenska Läkaresällskapets nämnd och ordförande i arbetsgruppen En Värdefull Vård.

Se webb-TV >>

18 maj kl. 18-19.30  ∙ Bättre patientcentrerad vård med ett nytt rondsystem
Föreläsare: Valdemar Erling, Medicinkliniken, Kungälvs sjukhus
Ronden är inte anpassad till att samtala med patienten och tar inte hänsyn till rätten till integritet. Den drabbar oss alla men ingen vet hur man ska göra med den och den är knappt beforskad. Valdemar Erling har lett projektet "Andra ronden", som innebär ett nytt sätt att ronda, att patienten träffar teamet i ett enskilt rum. Valdemar Erling belönades av Läkaresällskapet med 2015 års Hippokratespris för sina viktiga insatser för den medicinska etiken.

Se webb-TV>>

27 september kl. 18-19.30 ∙ Konst&Läkekonst
Förlänger ett gott skratt och lustifikationer verkligen livet?

Livsstilsfrågor får allt större aktualitet för sjukdomsprevention. Vårdkostnaderna skenar och resursbrist påtalas ständigt. Därför uppmärksammas allt mer möjligheter som främjar hälsa utan att belasta sjukvårdsbudgeten. Så om det är sant att ett gott skratt förlänger livet vinns här en fantastisk outnyttjad potential.
Vi dissekerar därför möjligheterna att använda humor för medicinskt bruk.
Medverkande: Stephan Rössner, Kerstin Hulter Åsberg, Henrik Widegren.
https://www.youtube.com/user/Lakaresallskapet/live

4 oktober kl. 18-19.30 Nobelpriset 2016 i fysiologi eller medicin
Presentatör: Professor Nils-Göran Larsson, Karolinska Institutet
Nobelpristagare: Yoshinori Ohsumi, Tokyo Institute of Technology

Årets Nobelpristagare har upptäckt och klarlagt maskineriet som styr autofagi, en fundamental process för nedbrytning och återvinning av cellens egna beståndsdelar.
https://www.youtube.com/user/Lakaresallskapet/live

11 oktober kl. 18-19.30 Fallet Macchiarini-utredningen.
Hur kunde det hända? Vad kan vi lära?
Moderator: Karl Franklin

Därför slog vi larm om Macchiarin
Oscar Simonsson, ST-läkare Thoraxkirurgi Akademiska sjukhuset, Uppsala

Utredningen om Macchirinis transplantationer vid Karolinska Universitetssjukhuset
Kjell Asplund, ordf, Statens medicinsk-etiska råd

Sjukhusets åtgärder
Nina Nelson Follin, chefläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Diskussion.
https://www.youtube.com/user/Lakaresallskapet/live

18 oktober kl. 18-19.30 Konst&Läkekonst: Giacomo Puccini
Verdis arvtagare och Italiens siste store operatonsättare.
Ett program om Puccinis liv, verk och sjukdom.Medverkande: Bertil Wikman

8 november kl. 18-19.30 
Styrningen av sjukvården har blivit ett hot. Vad behöver göras?

Moderatorer: Gunnar Akner och Niklas Ekerstad.

• Inledning med kommentarer från bl.a. Gunnar Akner, Niklas Ekerstad, Bengt Järhult, Johan Tjärnström och Hans Wingstrand.

• Diskussion med fokus på:
- Hur bör sjukvården styras från de enskilda patienternas- och från de medicinskt ansvariga läkarnas perspektiv med fokus på hur hälsa utvecklas över tid?

- Vad kan de senaste 20 årens erfarenheter lära oss?

- Kan mötet enas om förslag till ett antal grundbultar för den fortsatta utvecklingen att sammanfattas i en ny debattartikel med fler medförfattare?
https://www.youtube.com/user/Lakaresallskapet/live

15 november kl. 18. Årshögtid, prisutdelning och SLS ordförandes högtidsföreläsning

22 november kl. 18-19.30 Konst&Läkekonst: Bellman var ingen suput
Liv, död, glädje och sorg i 1700-talets Stockholm
.
Medverkande: Peter Lind, Johan Sundelöf och Oloph Demker, pianist
https://www.youtube.com/user/Lakaresallskapet/live
 

6 december kl. 18-19.30 Julfika för nyanlända läkare

13 december kl. 18 Julföredrag
Kåserande föredrag: "Om humor i sjukvården - några exempel".
Kerstin Hulter Åsberg, Uppsala.
Efterföljande julsupé, för prisuppgift vänligen kontakta restaurangen:
08-411 60 50, bokning@restaurang-lakaresallskapet.se

 

Tisdagsdebatter i Läkaresällskapets hus på Klara Östra Kyrkogata 10. Sammankomsterna är öppna föreläsningar eller debatter. De är gratis och för alla. Ingen föranmälan behövs!

Konst & Läkekonst är en programserie som visar skapandeprocessen under inflytande av sjukdom. Läkare och konstnärer inom olika områden framträder.

Efter programmen finns möjlighet att äta en lättare middag, pris: 150 kr/person (exkl dryck). Anmälan görs till Restaurangen 08-411 60 50 / 070-717 51 03 eller bokning@restaurang-lakaresallskapet.se

Webb-TV


2008  ·  2009  ·  2010  ·  2011

2012  ·  2013  ·  2014  ·  2015 

2016  ·  2017